Kurzy - organizace:

Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Město: Nymburk
Kraj: Středočeský

Přehled školících programů:
Počet programů: 13
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Strategická komunikace při realizaci pečovatelských úkonů | Prevence pádů u seniorů v terénní a pobytové službě | Problematika imobilizačního syndromu v sociálních službách | Depistáž a spolupráce s rodinou pro pracovníky OSPOD | Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných v praxi a právu - úvod do problematiky | Sociální práce a opatrovnictví | Aktivizace v kostce | Prevence syndromu vyhoření sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách | Zákon o sociálních službách v aktuálním znění | Standardy kvality v sociálních službách | Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby | Principy dorozumívání s klienty sociálních služeb |

Kontakt::
Název: Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ulice: V Kolonii 1804
Město: Nymburk
PSČ: 28802
Kraj: Středočeský
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2019/1227-PK 150
2 Strategická komunikace při realizaci
pečovatelských úkonů
2 A2017/0500-SP/PC/PP 8
3 Prevence pádů u seniorů v terénní a
pobytové službě
2 A2017/0501-SP/PC/PP 8
4 Problematika imobilizačního syndromu v
sociálních službách
2 A2018/0637-SP/PC 8
5 Depistáž a spolupráce s rodinou pro
pracovníky OSPOD
2 A2017/0717-SP/VP 6
6 Působnost orgánů sociálně-právní
ochrany dětí při ochraně dětí
zanedbávaných, zneužívaných a
týraných v praxi a právu - úvod do
problematiky
2 A2017/0718-SP/VP 6
7 Sociální práce a opatrovnictví 2 A2020/0439-SP/PC/PP 8
8 Aktivizace v kostce 2 A2020/0440-SP/PC 8
9 Prevence syndromu vyhoření
sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách
2 A2020/0121-SP/PC 8
10 Zákon o sociálních službách v
aktuálním znění
2 A2019/1459-SP/PC 8
11 Standardy kvality v sociálních
službách
2 A2019/1458-SP/PC 8
12 Týmová spolupráce v organizacích
poskytujících sociální služby
2 A2020/0864-SP/PC 8
13 Principy dorozumívání s klienty
sociálních služeb
2 A2021/0622-SP/PC 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
nabízím asistenci * osobní asistence * prevence vzniku dekubitů * inzerce