Kurzy - organizace:

Mgr. Bc. Jana Merhautová


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Mgr. Bc. Jana Merhautová

Město: Děčín 1
Kraj: Ústecký

Přehled školících programů:
Počet programů: 14
Programy: Krizová a psychosociální intervence I. | Prevence syndromu vyhoření | Spolupráce a komunikace s rodinnými příslušníky uživatelů | Tvorba individuálního plánu | Komunikační dovednosti | Individuální plánování | Supervize v sociálních službách | Vzdělávání ve standardech kvality | Prevence syndromu vyhoření | Úvod do týmové spolupráce | Profesní rozvoj pracovníků - Plány profesního rozvoje | Kompetence vedoucího pracovníka, sociálního pracovníka | Vedení týmu - motivace, krize a změny | Krizová a psychosociální intervence II. |

Kontakt::
Název: Mgr. Bc. Jana Merhautová
Ulice: Labská 137/17
Město: Děčín 1
PSČ: 0
Kraj: Ústecký
www: http://www.artedc.cz/
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Krizová a psychosociální intervence
I.
2 A2018/0794-SP/PC/VP 50
2 Prevence syndromu vyhoření 2 A2018/0382-SP/PC/VP 24
3 Spolupráce a komunikace s rodinnými
příslušníky uživatelů
2 A2018/0381-SP/PC/VP/PP 16
4 Tvorba individuálního plánu 2 A2020/0423-SP/PC 8
5 Komunikační dovednosti 2 A2020/0424-SP/PC/VP 16
6 Individuální plánování 2 A2020/0418-SP/PC 24
7 Supervize v sociálních službách 2 A2020/0419-SP/PC/VP 16
8 Vzdělávání ve standardech kvality 2 A2020/0420-SP/PC/VP 8
9 Prevence syndromu vyhoření 2 A2020/0421-SP/PC/VP 8
10 Úvod do týmové spolupráce 2 A2020/0422-SP/PC/VP 8
11 Profesní rozvoj pracovníků - Plány
profesního rozvoje
2 A2019/0604-SP/PC/VP 24
12 Kompetence vedoucího pracovníka,
sociálního pracovníka
2 A2019/0602-SP/VP 24
13 Vedení týmu - motivace, krize a změny 2 A2019/0603-SP/VP 24
14 Krizová a psychosociální intervence
II.
3 A2018/0795-SP/PC/VP 50

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
deklarace lidských práv * hledám asistenci * prevence vzniku dekubitů * poskytovatelé péče