Kurzy - organizace:

Česká alzheimerovská společnost, o. p. s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Česká alzheimerovská společnost, o. p. s.

Město: Praha 8
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 21
Programy: Hudba a pohyb jako aktivizační a komunikační prostředek pro seniory, seniory s demencí a jejich pečující | Základy praktické etiky | Druhy demence, porozumění projevům, vliv bolesti, možnosti řešení. Souvislosti zdravotního stavu a chování I. | Deprese a úzkost. Projevy, souvislosti, možnosti podpory, především pro klienty ale nejen pro ně. | Úvod do hodnocení kognitivních funkcí v práci sociálního pracovníka | Z mého života - získávání informací o životě uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby | Jak se dělá dobré jídlo: Stolování jako součást vztahové péče a nástroj jejího zlepšování | Úvod do právních aspektů poskytování sociálních služeb pro sociální a vedoucí pracovníky | Rozvoj komunikace při stolování a techniky asistence při jídle | Úvod do paliativní péče | Edukace a trénink konzultantů - odborné sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné příslušníky | Rozvoj kvality péče o osoby s demencí pro sociální a vedoucí pracovníky (na příkladu programu pro zkvalitnění péče Bon Appetit - radost z jídla) | Z mého života - získávání informací o životě uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby | Tanec pro seniory | Tanec pro lidi s demencí | Možnosti dramaterapeutického přístupu při práci s lidmi s postižením | Jak se dělá dobré jídlo: Stolování jako součást vztahové péče a nástroj jejího zlepšování | Rozvoj komunikačních dovedností s využitím zpětné vazby z videa | Edukace a trénink poradců - odborné sociální poradenství pro lidi se syndromem demence a jejich rodinné příslušníky | Rozvoj kvality péče o osoby s demencí pro sociální a vedoucí pracovníky (na příkladu programu pro zkvalitnění péče Bon Appetit - radost z jídla) | Kognitivní porucha a projevy dyskomfortu a bolesti. Principy paliativní péče při Alzheimerově nemoci. Souvislosti zdravotního stavu a chování II. |

Kontakt::
Název: Česká alzheimerovská společnost, o. p. s.
Ulice: Šimůnkova 1600/5
Město: Praha 8
PSČ: 18200
Kraj: Praha
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Hudba a pohyb jako aktivizační a
komunikační prostředek pro seniory,
seniory s demencí a jejich pečující
2 A2020/0487-SP/PC 8
2 Základy praktické etiky 2 A2020/0486-PC 8
3 Druhy demence, porozumění projevům,
vliv bolesti, možnosti řešení.
Souvislosti zdravotního stavu a
chování I.
2 A2020/0485-SP/PC/VP 8
4 Deprese a úzkost. Projevy, souvislosti,
možnosti podpory, především pro
klienty ale nejen pro ně.
2 A2020/0489-SP/PC/VP 8
5 Úvod do hodnocení kognitivních
funkcí v práci sociálního
pracovníka
2 A2020/0298-SP 8
6 Z mého života - získávání
informací o životě uživatelů s
demencí v procesu individuálního
poskytování služby
2 A2019/0564-SP/PC 8
7 Jak se dělá dobré jídlo: Stolování
jako součást vztahové péče a
nástroj jejího zlepšování
2 A2019/0576-PC 12
8 Úvod do právních aspektů
poskytování sociálních služeb pro
sociální a vedoucí pracovníky
2 A2020/0391-SP/VP 8
9 Rozvoj komunikace při stolování a
techniky asistence při jídle
2 A2019/0577-PC 12
10 Úvod do paliativní péče 2 A2018/0722-SP/PC 16
11 Edukace a trénink konzultantů -
odborné sociální poradenství pro
lidi postižené syndromem demence a
jejich rodinné příslušníky
2 - 80
12 Rozvoj kvality péče o osoby s demencí
pro sociální a vedoucí pracovníky
(na příkladu programu pro
zkvalitnění péče Bon Appetit -
radost z jídla)
2 A2017/0095-SP/VP 16
13 Z mého života - získávání
informací o životě uživatelů s
demencí v procesu individuálního
poskytování služby
2 - 8
14 Tanec pro seniory 2 - 24
15 Tanec pro lidi s demencí 2 - 24
16 Možnosti dramaterapeutického
přístupu při práci s lidmi s
postižením
2 - 16
17 Jak se dělá dobré jídlo: Stolování
jako součást vztahové péče a
nástroj jejího zlepšování
2 - 12
18 Rozvoj komunikačních dovedností s
využitím zpětné vazby z videa
2 A2019/0260-SP/PC 16
19 Edukace a trénink poradců - odborné
sociální poradenství pro lidi se
syndromem demence a jejich rodinné
příslušníky
2 A2019/0414-SP 80
20 Rozvoj kvality péče o osoby s demencí
pro sociální a vedoucí pracovníky
(na příkladu programu pro
zkvalitnění péče Bon Appetit -
radost z jídla)
2 A2021/0517-SP/VP 16
21 Kognitivní porucha a projevy
dyskomfortu a bolesti. Principy
paliativní péče při Alzheimerově
nemoci. Souvislosti zdravotního stavu a
chování II.
3 A2020/0488-SP/PC/VP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
zdravotní pomůcky * ošetřování dekubitů * péče o nemocné * mapa webu