Kurzy - organizace:

Domov Sue Ryder, z.ú.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Domov Sue Ryder, z.ú.

Město: Praha 4 - Michle
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 17
Programy: Tvorba individuálního plánu na základě biografie v Domově Sue Ryder | Specifika poskytování první pomoci u seniorů | Polohování a ergonomická manipulace s klientem v geriatrické praxi | Možnosti podpory kognitivních funkcí seniorů | Úvod do nutriční péče o seniory v pobytovém zařízení sociálních služeb | Podpora soběstačnosti seniorů | Úvod do finančního řízení pro pracovníky pomáhajících profesí | Úvod do specifik komunikace se seniory | Využití prvků přístupů podporujících pohyb a vnímání u klientů v geriatrické praxi | Biografie a její využití v praxi Domova Sue Ryder | Psychohygiena pro pracovníky v geriatrické praxi. | Paliativní přístup v domově pro seniory Sue Ryder | Možnosti podpory kognitivních funkcí seniorů | Podpora soběstačnosti seniorů | Polohování a ergonomická manipulace s klientem v geriatrické praxi | Specifika poskytování první pomoci u seniorů | Úvod do nutriční péče o seniory v pobytovém zařízení sociálních služeb |

Kontakt::
Název: Domov Sue Ryder, z.ú.
Ulice: Michelská 1/7
Město: Praha 4 - Michle
PSČ: 14000
Kraj: Praha
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Tvorba individuálního plánu na
základě biografie v Domově Sue Ryder
2 - 6
2 Specifika poskytování první pomoci u
seniorů
2 A2017/0111-SP/PC/VP/PP 8
3 Polohování a ergonomická manipulace s
klientem v geriatrické praxi
2 A2017/0108-SP/PC/PP 8
4 Možnosti podpory kognitivních funkcí
seniorů
2 A2017/0110-SP/PC/PP 7
5 Úvod do nutriční péče o seniory v
pobytovém zařízení sociálních
služeb
2 A2017/0107-SP/PC 5
6 Podpora soběstačnosti seniorů 2 A2017/0109-SP/PC/PP 7
7 Úvod do finančního řízení pro
pracovníky pomáhajících profesí
2 - 8
8 Úvod do specifik komunikace se seniory 2 A2018/0433-SP/PC/VP/PP 8
9 Využití prvků přístupů
podporujících pohyb a vnímání u
klientů v geriatrické praxi
2 A2018/0434-SP/PC/VP/PP 8
10 Biografie a její využití v praxi
Domova Sue Ryder
2 A2019/0598-SP/PC/VP 8
11 Psychohygiena pro pracovníky v
geriatrické praxi.
2 A2020/0001-SP/PC/PP/VP 8
12 Paliativní přístup v domově pro
seniory Sue Ryder
2 A2019/0600-SP/PC/VP 8
13 Možnosti podpory kognitivních funkcí
seniorů
2 A2021/0605-SP/PC/PP 8
14 Podpora soběstačnosti seniorů 2 A2021/0603-SP/PC/PP 8
15 Polohování a ergonomická manipulace s
klientem v geriatrické praxi
2 A2021/0608-SP/PC/PP 8
16 Specifika poskytování první pomoci u
seniorů
2 A2021/0607-SP/PC/PP/VP 8
17 Úvod do nutriční péče o seniory v
pobytovém zařízení sociálních
služeb
2 A2021/0606-SP/PC 5

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
hledám asistenci * péče a lidská důstojnost * prostředky pro ošetřování dekubitů * sociální dávky