Kurzy - organizace:

ECC Academia s.r.o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

ECC Academia s.r.o.

Město: Praha 5
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 35
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Spolupráce pracovníků s klienty sociálních služeb a jejich rodinami | Úvod do individuálního plánování | Fenomén smrti z hlediska poskytování sociálních služeb | Individuální plánování v praxi | Nástup nového uživatele do pobytové služby | Příčiny negativních jevů na pracovišti pro pracovníky v sociálních službách | Stáří jako jedna ze životních etap člověka z pohledu péče o seniory v sociálních službách | Úvod do tematiky aktivizace seniorů v zařízeních sociálních služeb | Úvod do alternativní komunikace | Úvod do kvality sociální péče | Úvod do péče a komunikace s uživateli se syndromem demence | Úvod do práce klíčových pracovníků | Úvod do problematiky potřeb seniorů | Úvod do psychohygieny pro pracovníky v pomáhajících profesích | Úvod do řešení situací souvisejících s problémovým chováním uživatele sociální služby | Úvod do standardů kvality v sociálních službách - standardy křížem krážem | Úvod do supervize v sociálních službách | Úvod do tematiky střetu zájmů v oblasti poskytování sociálních služeb a opatření omezující pohyb osob | Vzpomínáme s uživatelem - využití vzpomínek v péči o seniory | Vybrané metody prevence při práci s klientem s rizikem v chování | Budování pozitivní spolupráce týmu při poskytování sociálních služeb | Vybrané aspekty paliativní péče při poskytování sociálních služeb | Opatrovnictví z pohledu poskytování sociálních služeb | Úvod do problematiky prevence týrání a zneužívání osob, kterým je poskytována sociální služba | Úvod do problematiky zvládání jednání osob, kterým je poskytována sociální služba | Základní kurz - problematika lidských práv v sociálních službách | Základy alternativní komunikace | Základy efektivní komunikace | Úvod do etiky a syndrom vyhoření pro pracovníky v sociálních službách | Úvod do metodologie implementace standardů kvality | Jak zvládat konflikty | Komunikační dovednosti pro pracovníky pomáhajících profesí | Etické zásady práce s uživateli sociálních služeb | Jak se úspěšně bránit manipulaci |

Kontakt::
Název: ECC Academia s.r.o.
Ulice: nám. 14.října 1307/2
Město: Praha 5
PSČ: 15000
Kraj: Praha
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2020/0117-PK 150
2 Spolupráce pracovníků s klienty
sociálních služeb a jejich rodinami
2 A2018/0067-PC 8
3 Úvod do individuálního plánování 2 A2018/0068-PC 8
4 Fenomén smrti z hlediska poskytování
sociálních služeb
2 A2017/0799-PC 8
5 Individuální plánování v praxi 2 A2017/0693-PC 8
6 Nástup nového uživatele do pobytové
služby
2 A2017/0800-PC 8
7 Příčiny negativních jevů na
pracovišti pro pracovníky v
sociálních službách
2 A2017/0801-PC 8
8 Stáří jako jedna ze životních etap
člověka z pohledu péče o seniory v
sociálních službách
2 A2017/0802-PC 8
9 Úvod do tematiky aktivizace seniorů v
zařízeních sociálních služeb
2 A2017/0820-PC 8
10 Úvod do alternativní komunikace 2 A2017/0803-PC 8
11 Úvod do kvality sociální péče 2 A2017/0792-PC 8
12 Úvod do péče a komunikace s
uživateli se syndromem demence
2 A2017/0793-PC 8
13 Úvod do práce klíčových
pracovníků
2 A2017/0794-PC 8
14 Úvod do problematiky potřeb seniorů 2 A2017/0795-PC 8
15 Úvod do psychohygieny pro pracovníky v
pomáhajících profesích
2 A2017/0796-PC 8
16 Úvod do řešení situací
souvisejících s problémovým
chováním uživatele sociální služby
2 A2017/0797-PC 8
17 Úvod do standardů kvality v
sociálních službách - standardy
křížem krážem
2 A2017/0798-PC 8
18 Úvod do supervize v sociálních
službách
2 A2017/0694-PC 8
19 Úvod do tematiky střetu zájmů v
oblasti poskytování sociálních
služeb a opatření omezující pohyb
osob
2 A2017/0695-PC 8
20 Vzpomínáme s uživatelem - využití
vzpomínek v péči o seniory
2 A2017/0791-PC 8
21 Vybrané metody prevence při práci s
klientem s rizikem v chování
2 A2017/0219-SP/PC 16
22 Budování pozitivní spolupráce týmu
při poskytování sociálních služeb
2 A2017/0216-SP/PC/VP 8
23 Vybrané aspekty paliativní péče při
poskytování sociálních služeb
2 A2017/0217-SP/PC 8
24 Opatrovnictví z pohledu poskytování
sociálních služeb
2 A2017/0218-SP/PC 8
25 Úvod do problematiky prevence týrání
a zneužívání osob, kterým je
poskytována sociální služba
2 A2021/0681-PC 8
26 Úvod do problematiky zvládání
jednání osob, kterým je poskytována
sociální služba
2 A2021/0645-PC 8
27 Základní kurz - problematika lidských
práv v sociálních službách
2 A2021/0644-SP/PC 8
28 Základy alternativní komunikace 2 A2021/0650-PC 8
29 Základy efektivní komunikace 2 A2021/0643-PC/PP 8
30 Úvod do etiky a syndrom vyhoření pro
pracovníky v sociálních službách
2 A2021/0679-SP/PC 12
31 Úvod do metodologie implementace
standardů kvality
2 A2021/0680-PC 8
32 Jak zvládat konflikty 2 A2021/0767-PC 8
33 Komunikační dovednosti pro pracovníky
pomáhajících profesí
2 A2021/0782-PC 8
34 Etické zásady práce s uživateli
sociálních služeb
2 A2021/0678-PC 8
35 Jak se úspěšně bránit manipulaci 2 A2021/0766-PC 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
sociální služby * péče a lidská důstojnost * mapa webu * práva pacientů