Kurzy - organizace:

EDUCOL, o. p. s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

EDUCOL, o. p. s.

Město: Zlín
Kraj: Zlínský

Přehled školících programů:
Počet programů: 18
Programy: Sociální pracovník v oblasti práce s rodinou | Emoční inteligence a její význam pro pracovníky z oblasti sociální práce | Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v práci sociálního pracovníka | Specifika sociální práce s dítětem s rizikovým chováním | Specifika sociální práce s ohroženým dítětem | Specifika sociální práce s rodinou | Základy krizové intervence | Exekuce v kontextu sociální práce | Efektivní komunikace v oblasti sociální práce | MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE jako jeden ze základních principů sociální práce | INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ: dobrá praxe a možnosti ke zlepšení (standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování SPO pověřenými osobami podle § 48 odst. 2 písm. d) a f) zákona o SPOD) | Osobnostní a profesní rozvoj pracovníků | Specifika sociální práce s dítětem se syndromem CAN | Attachment - teorie citové vazby | Kontakt dítěte s biologickou rodinou | Prevence syndromu vyhoření | Práce s příběhem dítěte v náhradní rodinné péči | Sociální práce v procesu doprovázení náhradních rodin |

Kontakt::
Název: EDUCOL, o. p. s.
Ulice: Třída Tomáše Bati 3244
Město: Zlín
PSČ: 76001
Kraj: Zlínský
www: www.educol.cz
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Sociální pracovník v oblasti práce s
rodinou
2 - 250
2 Emoční inteligence a její význam pro
pracovníky z oblasti sociální práce
2 A2020/1011-SP/PC/VP 16
3 Problematika týraného, zneužívaného
a zanedbávaného dítěte v práci
sociálního pracovníka
2 A2020/0852-SP 8
4 Specifika sociální práce s dítětem
s rizikovým chováním
2 A2020/0853-SP 8
5 Specifika sociální práce s
ohroženým dítětem
2 A2020/0854-SP 8
6 Specifika sociální práce s rodinou 2 A2020/0855-SP/PC/PP/VP 8
7 Základy krizové intervence 2 A2020/1010-SP/PC 16
8 Exekuce v kontextu sociální práce 2 A2020/1006-SP 8
9 Efektivní komunikace v oblasti
sociální práce
2 A2020/1007-SP/PC/VP 24
10 MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE jako
jeden ze základních principů
sociální práce
2 A2020/1009-SP/PC/VP 24
11 INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ:
dobrá praxe a možnosti ke zlepšení
(standardy kvality sociálně-právní
ochrany při poskytování SPO
pověřenými osobami podle § 48 odst.
2 písm. d) a f) zákona o SPOD)
2 A2020/0857-SP/VP 8
12 Osobnostní a profesní rozvoj
pracovníků
2 A2020/0991-SP/PC/PP/VP 24
13 Specifika sociální práce s dítětem
se syndromem CAN
2 A2020/0856-SP 8
14 Attachment - teorie citové vazby 2 A2019/0854-SP 8
15 Kontakt dítěte s biologickou rodinou 2 A2019/0855-SP 8
16 Prevence syndromu vyhoření 2 A2019/0856-SP/PC/PP/VP 8
17 Práce s příběhem dítěte v
náhradní rodinné péči
2 A2019/0852-SP 8
18 Sociální práce v procesu
doprovázení náhradních rodin
2 A2019/0853-SP/VP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
péče o nemocné * užitečné informace pro pacienty * deklarace lidských práv * inzerce