Kurzy - organizace:

EDUCOL, o. p. s.


Informace

Formulář pro odeslání inzerátu mailem

Vyplňte všechny položky, všechny jsou povinné
(Info: jméno odesílatele - min. 3 znaky, uvádějte platný mail příjemce, jinak nebude zpráva doručena !!)

Zpráva
Jméno odesílatele:
Mail příjemce:
Zabezpečení: Napište číslo z textu níže číslicemi:
  dvě stě osmdesát pět  
Předmět zprávy:Kontakt na školící organizaci z www.osobniasistence.cz

Text zprávy
Akreditovaná školící organizace (MPSV), kurzy:
EDUCOL, o. p. s.
Město:Zlín
Kraj:Zlínský

Akreditace:Sociální pracovník v oblasti práce s rodinou | Emoční inteligence a její význam pro pracovníky z oblasti sociální práce | Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v práci sociálního pracovníka | Specifika sociální práce s dítětem s rizikovým chováním | Specifika sociální práce s ohroženým dítětem | Specifika sociální práce s rodinou | Základy krizové intervence | Exekuce v kontextu sociální práce | Efektivní komunikace v oblasti sociální práce | MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE jako jeden ze základních principů sociální práce | INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ: dobrá praxe a možnosti ke zlepšení (standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování SPO pověřenými osobami podle § 48 odst. 2 písm. d) a f) zákona o SPOD) | Osobnostní a profesní rozvoj pracovníků | Specifika sociální práce s dítětem se syndromem CAN | Attachment - teorie citové vazby | Kontakt dítěte s biologickou rodinou | Prevence syndromu vyhoření | Práce s příběhem dítěte v náhradní rodinné péči | Sociální práce v procesu doprovázení náhradních rodin |

Kontakt:
Organizace:EDUCOL, o. p. s.
Ulice:Třída Tomáše Bati 3244
Město:Zlín
PSČ:76001
www:www.educol.cz

Odeslání zprávy

Pečlivě zkontrolujte vyplnění všech položek a klikněte na tlačítko 'ODESLAT ZPRÁVU'.

Osobni asistence.cz
poskytovatelé péče * zajímavé odkazy * asistenti pro osoby s postižením * práva duševně postižených