Kurzy - organizace:

ELVA HELP z.s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

ELVA HELP z.s.

Město: Liberec
Kraj: Liberecký

Přehled školících programů:
Počet programů: 9
Programy: Zvíře v krizové intervenci - úvod do problematiky | Základy evaluace v sociální práci | Úvod do profesionální zooterapie v sociální práci | Základy poskytování služby Pes-asistent | Úvod do koučování v pomáhajících profesích | Současné otázky profesionální sociální práce v ČR | Profesionální zooterapie v sociální práci se zaměřením na seniory s demencí a děti se sluchovou vadou | Profesionální zooterapie v sociální práci II. | Profesionální zooterapie v sociální práci se zaměřením na osoby s PAS |

Kontakt::
Název: ELVA HELP z.s.
Ulice: Palachova 504/7
Město: Liberec
PSČ: 46001
Kraj: Liberecký
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Zvíře v krizové intervenci - úvod do
problematiky
2 A2020/1085-SP/PC/VP 8
2 Základy evaluace v sociální práci 2 A2020/1086-SP/VP 8
3 Úvod do profesionální zooterapie v
sociální práci
2 A2020/1087-SP/PC/PP/VP 8
4 Základy poskytování služby
Pes-asistent
2 A2020/1088-SP/PC/PP 8
5 Úvod do koučování v pomáhajících
profesích
2 A2020/1089-SP/VP 8
6 Současné otázky profesionální
sociální práce v ČR
2 A2018/0172-SP/PC/VP 8
7 Profesionální zooterapie v sociální
práci se zaměřením na seniory s
demencí a děti se sluchovou vadou
3 A2018/0194-SP/PC/VP/PP 8
8 Profesionální zooterapie v sociální
práci II.
3 A2018/0192-SP/PC/VP/PP 8
9 Profesionální zooterapie v sociální
práci se zaměřením na osoby s PAS
3 A2018/0193-SP/PC/VP/PP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
paliativní péče * asistenti pro osoby s postižením * problémy plegiků * zdravotní pomůcky