Kurzy - organizace:

Fakta s.r.o. - vzdělávací zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Fakta s.r.o. - vzdělávací zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Město: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina

Přehled školících programů:
Počet programů: 37
Programy: Syndrom týraného dítěte CAN | Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání | Základní vhled do problematiky ADHD | Základní vhled do problematiky práce s agresivními dětmi a mládeží | Základní vhled do problematiky práce s hyperaktivním, hypoaktivním a agresivním dítětem | Základní vhled do problematiky nespecifických poruch chování u dětí | Šikana jako narušení vztahů ve skupině | Problematika míry ohrožení dítěte v rodinách | Nelegální drogy v ČR z pohledu trestního a správního práva v praxi sociálního pracovníka | Vybrané aspekty sociální práce s dětmi a mladistvými s návykovým rizikovým chováním | Konflikt - základní vhled do problematiky konfliktu a práce s konfliktním klientem | Rizikové chování u dětí a jeho projevy - základní vhled do problematiky | Základy sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni | Metody sociální práce - metody využívané k vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny | Problematika hodnocení ohroženého dítěte a rodiny - základní vhled do problematiky | Krize - vhled do problematiky krize, jejího významu a možnosti zvládání životních krizí | Důsledky výkonu trestu na rodiny | Krizová komunikace. | Krizová komunikace. Kritika. Kontlikt. | Zásady efektivní komunikace. | Jak bojovat se stresem | Rituály gangů a kriminální symbolika v praxi sociálního pracovníka | Detekce příznaků radikalizace a extremismu - bezpečnostní kontexty a sociální práce | Základy mediačních technik a jejich využití v sociální práci | Aktuální situace v rodinném právu z pohledu poznatků soudní praxe | Vybrané kapitoly lidské sexuality a jak s ní pracovat | Vybrané kapitoly lidské sexuality a jak s ní pracovat | Motivační rozhovor jako speciální metoda sociální práce | Rodinné vztahy v rozhodování Ústavního soudu a ESLP | Vybrané kapitoly z psychického vývoje dítěte a dospívajícího | Základy mediačních technik a jejich využití v sociální práci | Aktuální situace v rodinném právu při aplikaci nového občanského zákoníku z pohledu poznatků soudní praxe | Základní vhled do problematiky ruskojazyčné komunity jako subjektu a objektu sociální scény v ČR | Základní vhled do problematiky obětí trestných činů | Náboženský extremismus, sekty a hybridní online hnutí | Vybrané kapitoly lidské sexuality a jak s ní pracovat | Vybrané kapitoly z psychického vývoje dítěte a dospívajícího |

Kontakt::
Název: Fakta s.r.o. - vzdělávací zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ulice: Dolní 165/1
Město: Žďár nad Sázavou
PSČ: 59101
Kraj: Vysočina
www: http://www.fakta.cz/
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Syndrom týraného dítěte CAN 2 A2020/0565-SP/VP 8
2 Rizikové chování dětí a mládeže v
důsledku týrání, zneužívání a
zanedbávání
2 A2020/1031-SP 7
3 Základní vhled do problematiky ADHD 2 A2020/1036-SP 6
4 Základní vhled do problematiky práce
s agresivními dětmi a mládeží
2 A2020/1035-SP/VP 6
5 Základní vhled do problematiky práce
s hyperaktivním, hypoaktivním a
agresivním dítětem
2 A2020/1034-SP/VP 7
6 Základní vhled do problematiky
nespecifických poruch chování u
dětí
2 A2020/1033-SP/VP 7
7 Šikana jako narušení vztahů ve
skupině
2 A2020/1032-SP/VP 7
8 Problematika míry ohrožení dítěte v
rodinách
2 A2021/0238-SP 6
9 Nelegální drogy v ČR z pohledu
trestního a správního práva v praxi
sociálního pracovníka
2 A2020/0917-SP/VP 6
10 Vybrané aspekty sociální práce s
dětmi a mladistvými s návykovým
rizikovým chováním
2 A2021/0240-SP 6
11 Konflikt - základní vhled do
problematiky konfliktu a práce s
konfliktním klientem
2 A2021/0358-SP/PC/PP/VP 6
12 Rizikové chování u dětí a jeho
projevy - základní vhled do
problematiky
2 A2021/0357-SP/PC/PP/VP 6
13 Základy sociální práce s
vězněnými a propuštěnými vězni
2 A2021/0239-SP 6
14 Metody sociální práce - metody
využívané k vyhodnocení situace
dítěte a jeho rodiny
2 A2021/0356-SP 6
15 Problematika hodnocení ohroženého
dítěte a rodiny - základní vhled do
problematiky
2 A2021/0355-SP 6
16 Krize - vhled do problematiky krize,
jejího významu a možnosti zvládání
životních krizí
2 A2021/0351-SP 6
17 Důsledky výkonu trestu na rodiny 2 A2019/0249-SP 6
18 Krizová komunikace. 2 A2021/0142-SP 6
19 Krizová komunikace. Kritika. Kontlikt. 2 A2021/0141-SP 6
20 Zásady efektivní komunikace. 2 A2020/0790-SP 6
21 Jak bojovat se stresem 2 A2020/0824-SP 6
22 Rituály gangů a kriminální symbolika
v praxi sociálního pracovníka
2 A2019/1083-SP 8
23 Detekce příznaků radikalizace a
extremismu - bezpečnostní kontexty a
sociální práce
2 A2019/1084-SP 8
24 Základy mediačních technik a jejich
využití v sociální práci
2 A2018/0765-SP 6
25 Aktuální situace v rodinném právu z
pohledu poznatků soudní praxe
2 A2018/0579-SP 6
26 Vybrané kapitoly lidské sexuality a
jak s ní pracovat
2 A2018/0792-SP 6
27 Vybrané kapitoly lidské sexuality a
jak s ní pracovat
2 A2017/0652-SP/PC/VP/PP 6
28 Motivační rozhovor jako speciální
metoda sociální práce
2 A2018/0802-SP/VP 6
29 Rodinné vztahy v rozhodování
Ústavního soudu a ESLP
2 A2017/0743-SP 6
30 Vybrané kapitoly z psychického vývoje
dítěte a dospívajícího
2 A2017/0417-SP/VP 6
31 Základy mediačních technik a jejich
využití v sociální práci
2 - 6
32 Aktuální situace v rodinném právu
při aplikaci nového občanského
zákoníku z pohledu poznatků soudní
praxe
2 - 6
33 Základní vhled do problematiky
ruskojazyčné komunity jako subjektu a
objektu sociální scény v ČR
2 A2021/0659-SP 6
34 Základní vhled do problematiky obětí
trestných činů
2 A2021/0324-SP 6
35 Náboženský extremismus, sekty a
hybridní online hnutí
2 A2021/0657-SP 6
36 Vybrané kapitoly lidské sexuality a
jak s ní pracovat
2 A2021/0722-SP 6
37 Vybrané kapitoly z psychického vývoje
dítěte a dospívajícího
2 A2021/0498-SP 6

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
výživa nemocných * zákon o sociálních službách * asistence pro seniory * zákon o sociálních službách