Kurzy - organizace:

Girasole,sdružení pro pomoc a rozvoj


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Girasole,sdružení pro pomoc a rozvoj

Město: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský

Přehled školících programů:
Počet programů: 10
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Standard 9 - Úvod do metod individuálního plánování pro pracovníky OSPOD | Přímá obslužná péče pro osoby pečující o osobu blízkou | Profesní rozvoj a hodnocení pracovníků s ohledem na SQ 10 sociálních služeb a SQ 6 sociálně-právní ochrany dětí - úvod do problematiky | Praktický nácvik péče o člověka upoutaného na lůžko pro osoby pečující o osobu blízkou | Aktivizační techniky a jejich praktické užití při práci se seniory a osobami se zdravotním postižením | Osobní a profesní rozvoj, sebeřízení a motivace pomáhajících | Ochrana údajů a otázka informovanosti při poskytování SPOD - úvod do problematiky | Aplikovaná etika v pomáhajících profesích - úvod do problematiky | Úvod do metod sociální práce s rodinou pro pracovníky OSPOD |

Kontakt::
Název: Girasole,sdružení pro pomoc a rozvoj
Ulice: U Větrolamu 1009/31
Město: Hustopeče
PSČ: 69301
Kraj: Jihomoravský
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2018/0764-PK 150
2 Standard 9 - Úvod do metod
individuálního plánování pro
pracovníky OSPOD
2 - 8
3 Přímá obslužná péče pro osoby
pečující o osobu blízkou
2 - 8
4 Profesní rozvoj a hodnocení
pracovníků s ohledem na SQ 10
sociálních služeb a SQ 6
sociálně-právní ochrany dětí -
úvod do problematiky
2 - 8
5 Praktický nácvik péče o člověka
upoutaného na lůžko pro osoby
pečující o osobu blízkou
2 - 8
6 Aktivizační techniky a jejich
praktické užití při práci se
seniory a osobami se zdravotním
postižením
2 - 16
7 Osobní a profesní rozvoj,
sebeřízení a motivace pomáhajících
2 - 8
8 Ochrana údajů a otázka informovanosti
při poskytování SPOD - úvod do
problematiky
2 - 8
9 Aplikovaná etika v pomáhajících
profesích - úvod do problematiky
2 - 8
10 Úvod do metod sociální práce s
rodinou pro pracovníky OSPOD
2 - 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
mapa webu * sociální dávky * prevence vzniku dekubitů * výměna odkazů