Kurzy - organizace:

Help Assistance, s.r.o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Help Assistance, s.r.o.

Město: Praha 3
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 23
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Úvod do komunikace s lidmi s mentální retardací a s poruchami autistického spektra | Úvod do komunikace s lidmi se smyslovým postižením | Úvod do problematiky hranic ve vztahu pracovník v pomáhající profesi a klient | Úvod do problematiky práce s lidmi - umění vedení rozhovoru | Základy psychohygieny a problematiky syndromu vyhoření | Úvod do problematiky doprovázení a péče o umírající | Základy aktivizace osob s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence | Základy fyzické manipulace a polohování osob s tělesným postižením | Úvod do aplikace standardů kvality v rámci každodenní praxe | Základy fyzické manipulace a polohování osob s tělesným postižením | Základy aktivizace osob s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence | Úvod do problematiky doprovázení a péče o umírající | Základy první pomoci zážitkem se zaměřením na terénní služby osobní asistence. | Aktivizace osob s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence | Doprovázení a péče o umírající | Psychohygiena jako důvod i výsledek profesního rozvoje a vyváženého životního stylu pracovníka v pomáhající profesi | Aplikace standardů kvality v rámci každodenní praxe | Kognitivní trénink v rámci aktivizace osob s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence | První pomoc zážitkem se zaměřením na terénní služby osobní asistence. | Doprovázení a péče o umírající | Aktivizace osob s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence | Hranice ve vztahu pracovník v pomáhající profesi a klient |

Kontakt::
Název: Help Assistance, s.r.o.
Ulice: Baranova 641/32, mesto2=Praha 3, psc2=13000, kraj2=6
Město: Praha 3
PSČ: 13000
Kraj: Praha
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2020/0373-PK 154
2 Úvod do komunikace s lidmi s mentální
retardací a s poruchami autistického
spektra
2 A2019/1019-SP/PC/PP 8
3 Úvod do komunikace s lidmi se
smyslovým postižením
2 A2019/1018-SP/PC/PP 8
4 Úvod do problematiky hranic ve vztahu
pracovník v pomáhající profesi a
klient
2 A2019/1017-SP/PC/PP 8
5 Úvod do problematiky práce s lidmi -
umění vedení rozhovoru
2 A2019/1020-SP/PC/PP 8
6 Základy psychohygieny a problematiky
syndromu vyhoření
2 A2019/1016-SP/PC/PP 8
7 Úvod do problematiky doprovázení a
péče o umírající
2 A2019/0219-SP/PC/PP 8
8 Základy aktivizace osob s Alzheimerovou
chorobou a jinými typy demence
2 A2019/0221-SP/PC/PP 8
9 Základy fyzické manipulace a
polohování osob s tělesným
postižením
2 A2019/0222-SP/PC/PP 8
10 Úvod do aplikace standardů kvality v
rámci každodenní praxe
2 A2021/0151-SP/PC 8
11 Základy fyzické manipulace a
polohování osob s tělesným
postižením
2 - 8
12 Základy aktivizace osob s Alzheimerovou
chorobou a jinými typy demence
2 - 8
13 Úvod do problematiky doprovázení a
péče o umírající
2 - 8
14 Základy první pomoci zážitkem se
zaměřením na terénní služby
osobní asistence.
2 A2017/0613-SP/PC/VP/PP 8
15 Aktivizace osob s Alzheimerovou chorobou
a jinými typy demence
3 A2019/0220-SP/PC/PP 8
16 Doprovázení a péče o umírající 3 A2019/0218-SP/PC/PP 8
17 Psychohygiena jako důvod i výsledek
profesního rozvoje a vyváženého
životního stylu pracovníka v
pomáhající profesi
3 A2019/1356-SP/PC 8
18 Aplikace standardů kvality v rámci
každodenní praxe
3 A2019/1357-SP/PC 8
19 Kognitivní trénink v rámci aktivizace
osob s Alzheimerovou chorobou a jinými
typy demence
3 A2017/0612-SP/PC/PP 8
20 První pomoc zážitkem se zaměřením
na terénní služby osobní asistence.
3 A2017/0611-SP/PC/VP/PP 8
21 Doprovázení a péče o umírající 3 - 8
22 Aktivizace osob s Alzheimerovou chorobou
a jinými typy demence
3 - 8
23 Hranice ve vztahu pracovník v
pomáhající profesi a klient
3 A2021/0150-SP/PC/PP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
informační portál * o bolesti a její léčbě * soubory ke stažení * hospicová péče