Kurzy - organizace:

Institut Bernarda Bolzana, v. o. s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Institut Bernarda Bolzana, v. o. s.

Město: Praha 5
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 86
Programy: Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu - základní postupy | Dávky pro osoby se zdravotním postižením v současné teorii a praxi - základní přehled problematiky | Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi - základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků) | Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi - přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy) | Identifikace a základní možnosti řešení násilí na seniorech pracovníky v sociální oblasti | Základy krizové komunikace | Motivace jako prostředek k profesnímu i osobnímu rozvoji pracovníků v sociální oblasti | Základní principy empatické komunikace pro pracovníky v sociální oblasti | Etika v profesním životě pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky | Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky | Pěstounské péče z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - aktuální přehled problematiky | Sociálně - právní ochrana dětí v právu a praxi. Aktuální přehled problematiky | Rozvoj osobnosti pracovníka v sociální oblasti | Sociální šetření pro sociální pracovníky na obecních úřadech | Výkon rozhodnutí a exekuce - základní přehled problematiky pro pracovníky v sociální oblasti | Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze | Příspěvek na péči a posuzování stupně závislosti | Práce s bolestí klienta (akutní, chronickou, psychickou i psychosomatickou) | Čím může být dítě na 1. stupni ZŠ ohroženo a co pro něho můžeme udělat? | Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak podpořit zvládnutí nepříznivé sociální situace dítětem | Komunikace s rodinnými příslušníky klientů v sociálních službách | Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky | Ochrana práv klienta při poskytování sociálních služeb v jeho přirozeném prostředí | Kontroly v sociálních službách - základní přehled problematiky | Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky | Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky | Základy mezinárodněprávní ochrany dětí se zaměřením pro OSPODy | Opatrovnictví, svéprávnost a alternativy k jejímu omezení | Emoce a základní možnosti jejich zvládání v rámci péče o seniory | Opatrovnická rada - efektivní institut podpory opatrovníka i ochrany osoby pod opatrovnictvím | Sexualita a partnerství seniorů - uživatelů sociálních služeb. Základní aspekty problematiky | Úvod do vybraných otázek - oblasti spolupráce sociálního pracovníka a opatrovníka (pro dospělé) a poskytovatelů zdravotních služeb | Edukace a praktický nácvik poskytování první pomoci pro pracovníky v sociálních službách | Sebekoučink jako prevence syndromu vyhoření | Aktivizace seniorů - úvod do metod tréninku paměti | Přehled působnosti správního řádu ve vztahu k sociálně-právní ochraně dětí | Detence v zařízení sociálních služeb | Vybrané otázky z praxe opatrovnictví z pohledu sociálních služeb | Úvod do poradenství ve věci svéprávnosti a opatrovnictví u zletilých fyzických osob | Problematika syndromu vyhoření pracovníků v sociální oblasti, jeho příčiny a možnosti prevence | Dluhy osob s duševním onemocněním z pohledu sociální práce a opatrovnictví (základní postupy a velmi zásadní rozdíly oproti dluhům u zdravých osob) | Ochrana klientů a jejich rodin před dopady exekucí - úvod do problematiky | Základní principy komunikace s agresivním klientem | Efektivní a profesionální zvládání konfliktních situací | Vybrané otázky výkonu opatrovnictví a poskytování sociálních služeb | Vybrané otázky výkonu sociální práce na obecních úřadech | Úvod do sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním | Úvod do sociální práce s manipulativními rodiči | Úvod do problematiky imobilizačního syndromu v sociálních službách | Problematika stresu pracovníků v sociální oblasti a vhodné nástroje pro jeho odbourávání | Vybrané relaxační techniky pro potřeby pracovníků v sociální oblasti | Základní aspekty správního řízení - správní řád se zaměřením na nepojistné sociální dávky | Přehled působnosti správního řádu ve vztahu k sociálně-právní ochraně dětí | Přehled opravných prostředků u sociálních dávek | Přehled systému sociálních služeb | Vybrané otázky z praxe veřejného opatrovníka | Vybrané otázky z praxe v opatrovnictví z pohledu sociálních služeb | Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu - základní postupy | Smlouva o poskytování sociální služby v praxi (pro neprávníky) | Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky | Etika v profesním životě pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky | Úvod do systému řízení vnitřních předpisů a vedení dokumentace o poskytování sociální služby | Identifikace a základní možnosti řešení násilí na seniorech pracovníky v sociální oblasti | Základní principy empatické komunikace pro pracovníky v sociální oblasti | Odpovědnost za škodu v sociálních službách z pohledu jejich pracovníka a poskytovatele (pro neprávníky) | Odpovědnost osob se zdravotním postižením za škodu (se zaměřením na přestupkové řízení, sociální služby, domácnost, opatrovnictví) pro neprávníky | Nouzové a havarijní situace při poskytování sociální služby - základní přehled problematiky | Základy ochrany práv uživatelů a nastavení pracovních postupů v sociální sluzbě | Základní praktické výpočty vybraných sociálních dávek I. - důchody a nemocenské dávky (vč. možného řešení nízkého důchodu) | Základy krizové komunikace | Opatrovnictví, svéprávnost a alternativy k jejímu omezení | Dávky pro osoby se zdravotním postižením | Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky | Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu) souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních | Zákon o sociálních službách - přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe | Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti | Jak správně prezentovat a jak zvládat trému v oblasti sociálních služeb | Aktivizace seniorů, základní metody, otázky a cíle | Základy komunikace se seniory a její specifika | Mindfulness - účinná protistresová metoda pro každodenní praxi pracovníků v sociální oblasti | Vybrané relaxační techniky pro potřeby pracovníků v sociální oblasti | Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti | Úhrady za sociální služby - základní přehled problematiky | Vážně míněný nesouhlas a detence v sociálních službách z pohledu sociálních služeb i opatrovníka (při přijetí, v průběhu i při ukončování sociální služby) | Praktické výpočty sociálních dávek II. - Dávky vyplácené prostřednictvím Úřadu práce ČR | Ochrana osobních údajů v sociálních službách a GDPR |

Kontakt::
Název: Institut Bernarda Bolzana, v. o. s.
Ulice: Malátova 395/13
Město: Praha 5
PSČ: 15000
Kraj: Praha
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Když klient pobytového zařízení
nemá na plnou úhradu - základní
postupy
2 A2021/0686-SP/VP 6
2 Dávky pro osoby se zdravotním
postižením v současné teorii a praxi
- základní přehled problematiky
2 A2021/0687-SP 8
3 Smlouva o poskytování sociální
služby pro neprávníky v praxi -
základ (základní otázky podpisů,
příloh, pravidel, valorizační
doložky, snížené úhrady, rozsahu
služby a dodatků)
2 A2021/0684-SP/VP 6
4 Smlouva o poskytování sociální
služby pro neprávníky v praxi -
přidružené dokumenty (rozšiřující
dohoda s opatrovníky, zástupčí
smlouva, dohoda o spoluúčasti,
výživné, dodatky, kontaktní osoby,
souhlasy)
2 A2021/0685-SP/VP 6
5 Identifikace a základní možnosti
řešení násilí na seniorech
pracovníky v sociální oblasti
2 A2021/0688-SP/PC/VP 8
6 Základy krizové komunikace 2 A2021/0689-SP/PC 8
7 Motivace jako prostředek k profesnímu
i osobnímu rozvoji pracovníků v
sociální oblasti
2 A2021/0690-SP/PC/VP 8
8 Základní principy empatické
komunikace pro pracovníky v sociální
oblasti
2 A2021/0414-SP/PC/VP 6
9 Etika v profesním životě pracovníků
v sociální oblasti - praktický úvod
do problematiky
2 A2021/0415-SP/PC/VP 6
10 Účinně proti stresu a vyhoření
pracovníků v sociální oblasti -
praktický úvod do problematiky
2 A2021/0416-SP/PC/VP 6
11 Pěstounské péče z pohledu orgánů
sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD) - aktuální přehled
problematiky
2 A2021/0417-SP 6
12 Sociálně - právní ochrana dětí v
právu a praxi. Aktuální přehled
problematiky
2 A2021/0418-SP 8
13 Rozvoj osobnosti pracovníka v
sociální oblasti
2 A2021/0420-SP/PC/VP 6
14 Sociální šetření pro sociální
pracovníky na obecních úřadech
2 A2021/0085-SP/VP 8
15 Výkon rozhodnutí a exekuce -
základní přehled problematiky pro
pracovníky v sociální oblasti
2 A2021/0084-SP/PC/PP/VP 6
16 Nárok na jednotlivé sociální dávky
a postupy při vyřizování; zaměřeno
na dávky Státní sociální podpory a
dávky Hmotné nouze
2 A2021/0134-SP/PC/VP 6
17 Příspěvek na péči a posuzování
stupně závislosti
2 A2021/0089-SP/PC 8
18 Práce s bolestí klienta (akutní,
chronickou, psychickou i
psychosomatickou)
2 A2021/0086-SP/PC 8
19 Čím může být dítě na 1. stupni
ZŠ ohroženo a co pro něho můžeme
udělat?
2 A2021/0087-SP/PC/PP 6
20 Úmrtí blízké osoby v rodině
dítěte - jak podpořit zvládnutí
nepříznivé sociální situace
dítětem
2 A2021/0088-SP/PC/PP 7
21 Komunikace s rodinnými příslušníky
klientů v sociálních službách
2 A2020/0761-SP/PC/VP 6
22 Manipulace a konstruktivní sebeobrana -
úvod do problematiky
2 A2020/0778-SP/PC/VP 6
23 Ochrana práv klienta při poskytování
sociálních služeb v jeho přirozeném
prostředí
2 A2020/0320-PC/PP/VP 6
24 Kontroly v sociálních službách -
základní přehled problematiky
2 A2020/0577-SP/VP 8
25 Exekuce a oddlužení v práci se
zadluženým klientem z hlediska
sociální práce - základní přehled
problematiky
2 A2020/0286-SP/VP 8
26 Základní aspekty mezinárodněprávní
ochrany dětí v praxi - úvod do
problematiky
2 A2020/0287-SP/VP 8
27 Základy mezinárodněprávní ochrany
dětí se zaměřením pro OSPODy
2 A2020/0284-SP/VP 16
28 Opatrovnictví, svéprávnost a
alternativy k jejímu omezení
2 A2020/0283-SP/VP 8
29 Emoce a základní možnosti jejich
zvládání v rámci péče o seniory
2 A2020/0288-SP/PC/PP 8
30 Opatrovnická rada - efektivní institut
podpory opatrovníka i ochrany osoby pod
opatrovnictvím
2 A2020/0285-SP/VP 6
31 Sexualita a partnerství seniorů -
uživatelů sociálních služeb.
Základní aspekty problematiky
2 A2019/1396-PC 6
32 Úvod do vybraných otázek - oblasti
spolupráce sociálního pracovníka a
opatrovníka (pro dospělé) a
poskytovatelů zdravotních služeb
2 A2019/1395-SP/VP 8
33 Edukace a praktický nácvik
poskytování první pomoci pro
pracovníky v sociálních službách
2 A2019/0132-SP/PC/PP 6
34 Sebekoučink jako prevence syndromu
vyhoření
2 A2019/0033-SP/PC/VP 6
35 Aktivizace seniorů - úvod do metod
tréninku paměti
2 A2019/0135-PC 6
36 Přehled působnosti správního řádu
ve vztahu k sociálně-právní ochraně
dětí
2 A2019/0519-SP/VP 8
37 Detence v zařízení sociálních
služeb
2 A2019/0096-SP/PC/VP 8
38 Vybrané otázky z praxe opatrovnictví
z pohledu sociálních služeb
2 A2019/0031-SP/PC/PP/VP 6
39 Úvod do poradenství ve věci
svéprávnosti a opatrovnictví u
zletilých fyzických osob
2 A2019/0130-SP/PC 8
40 Problematika syndromu vyhoření
pracovníků v sociální oblasti, jeho
příčiny a možnosti prevence
2 A2019/1391-SP/PC/VP 6
41 Dluhy osob s duševním onemocněním
z pohledu sociální práce a
opatrovnictví (základní postupy a
velmi zásadní rozdíly oproti dluhům
u zdravých osob)
2 A2019/1392-SP/PC/VP 6
42 Ochrana klientů a jejich rodin před
dopady exekucí - úvod do problematiky
2 A2019/1393-SP/PC/VP 8
43 Základní principy komunikace s
agresivním klientem
2 A2020/0016-SP/PC/VP 8
44 Efektivní a profesionální zvládání
konfliktních situací
2 A2020/0017-SP/PC/VP 8
45 Vybrané otázky výkonu opatrovnictví
a poskytování sociálních služeb
2 A2019/1182-SP/VP 8
46 Vybrané otázky výkonu sociální
práce na obecních úřadech
2 A2019/1181-SP/VP 8
47 Úvod do sociální práce s dětmi a
dospělými s problémovým chováním
2 A2019/1183-SP/PC/VP 6
48 Úvod do sociální práce s
manipulativními rodiči
2 A2019/1185-SP/PC/VP 6
49 Úvod do problematiky imobilizačního
syndromu v sociálních službách
2 A2019/1184-PC 8
50 Problematika stresu pracovníků v
sociální oblasti a vhodné nástroje
pro jeho odbourávání
2 A2019/0674-SP/PC/VP 6
51 Vybrané relaxační techniky pro
potřeby pracovníků v sociální
oblasti
2 - 6
52 Základní aspekty správního řízení
- správní řád se zaměřením na
nepojistné sociální dávky
2 - 8
53 Přehled působnosti správního řádu
ve vztahu k sociálně-právní ochraně
dětí
2 - 8
54 Přehled opravných prostředků u
sociálních dávek
2 - 8
55 Přehled systému sociálních služeb 2 - 8
56 Vybrané otázky z praxe veřejného
opatrovníka
2 - 8
57 Vybrané otázky z praxe v
opatrovnictví z pohledu sociálních
služeb
2 - 8
58 Když klient pobytového zařízení
nemá na plnou úhradu - základní
postupy
2 A2017/0328-SP/VP 6
59 Smlouva o poskytování sociální
služby v praxi (pro neprávníky)
2 A2017/0325-SP/VP 6
60 Účinně proti stresu a vyhoření
pracovníků v sociální oblasti -
praktický úvod do problematiky
2 A2017/0331-SP/PC/VP 6
61 Etika v profesním životě pracovníků
v sociální oblasti - praktický úvod
do problematiky
2 A2017/0320-SP/PC/VP 6
62 Úvod do systému řízení vnitřních
předpisů a vedení dokumentace o
poskytování sociální služby
2 A2017/0321-SP/PC/VP 8
63 Identifikace a základní možnosti
řešení násilí na seniorech
pracovníky v sociální oblasti
2 A2017/0329-SP/PC/VP 7
64 Základní principy empatické
komunikace pro pracovníky v sociální
oblasti
2 A2017/0330-SP/PC/VP/PP 6
65 Odpovědnost za škodu v sociálních
službách z pohledu jejich pracovníka
a poskytovatele (pro neprávníky)
2 A2017/0327-SP/PC/VP/PP 6
66 Odpovědnost osob se zdravotním
postižením za škodu (se zaměřením
na přestupkové řízení, sociální
služby, domácnost, opatrovnictví) pro
neprávníky
2 A2017/0326-SP/VP 6
67 Nouzové a havarijní situace při
poskytování sociální služby -
základní přehled problematiky
2 A2019/0001-SP/PC/VP 8
68 Základy ochrany práv uživatelů a
nastavení pracovních postupů v
sociální sluzbě
2 A2018/0755-SP/PC/VP 16
69 Základní praktické výpočty
vybraných sociálních dávek I. -
důchody a nemocenské dávky (vč.
možného řešení nízkého důchodu)
2 A2018/0803-SP/VP 8
70 Základy krizové komunikace 2 A2017/0475-SP/PC 8
71 Opatrovnictví, svéprávnost a
alternativy k jejímu omezení
2 - 8
72 Dávky pro osoby se zdravotním
postižením
2 - 6
73 Odvolání a námitky (příspěvek na
péči, kompenzační pomůcky,
průkazky a invalidní důchod) pro
neprávníky
2 A2019/0342-SP/VP 6
74 Jednání se zdravotníky z pohledu
sociální práce a opatrovnictví (za
uživatele, opatrovance, slabší osobu)
souhlasy a jednání ve zdravotnických
zařízeních
2 A2018/0681-SP/PC/VP/PP 6
75 Zákon o sociálních službách -
přehled aktualit, novinek a jejich
obecných dopadů do praxe
2 A2018/0599-SP/PC/VP/PP 8
76 Základní principy obrany proti agresi
a manipulaci pro pracovníky v
sociální oblasti
2 A2018/0779-SP/PC/VP 6
77 Jak správně prezentovat a jak zvládat
trému v oblasti sociálních služeb
2 A2018/0515-SP/PC/VP 6
78 Aktivizace seniorů, základní metody,
otázky a cíle
2 A2018/0251-SP/PC 8
79 Základy komunikace se seniory a její
specifika
2 A2018/0252-SP/PC/VP 8
80 Mindfulness - účinná protistresová
metoda pro každodenní praxi
pracovníků v sociální oblasti
2 A2018/0459-SP/PC/VP 6
81 Vybrané relaxační techniky pro
potřeby pracovníků v sociální
oblasti
2 A2018/0457-SP/PC/VP 6
82 Základy psychické první pomoci pro
pracovníky v sociální oblasti
2 A2018/0458-SP/PC 6
83 Úhrady za sociální služby -
základní přehled problematiky
2 A2017/0637-SP/PC 8
84 Vážně míněný nesouhlas a detence v
sociálních službách z pohledu
sociálních služeb i opatrovníka
(při přijetí, v průběhu i při
ukončování sociální služby)
2 A2017/0638-SP/PC/VP 8
85 Praktické výpočty sociálních dávek
II. - Dávky vyplácené
prostřednictvím Úřadu práce ČR
2 A2017/0639-SP/VP 8
86 Ochrana osobních údajů v sociálních
službách a GDPR
2 A2017/0757-SP/PC/VP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
hledám asistenci * užitečné informace pro pacienty * ošetřování dekubitů * výměna odkazů