Kurzy - organizace:

Kalis, s.r.o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Kalis, s.r.o.

Město: Brno
Kraj: Jihomoravský

Přehled školících programů:
Počet programů: 28
Programy: Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu - revize stavu, postupy a návrhy na zvýšení příjmů klienta. | Odpovědnost za škodu v sociálních službách - z pohledu pracovníka (pro neprávníky) | Odpovědnost osoby se zdravotním postižením, příp. omezené ve svéprávnosti za škodu (se zaměřením na přestupkové řízení, sociální služby, domácnost, opatrovnictví) pro neprávníky | Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi | Sociálně-právní minimum - pojistné dávky | Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností (z pohledu sociální služby a opatrovnictví) | Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas (pro sociální pracovníky a opatrovníky) | Sociálně-právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu sociální práce, opatrovnictví). Rozdíl mezi pomocí a potrestáním; kdy nemůžeme zasahovat; kdy musíme nechat osobu jednat samostatně; kdy a jak napomáháme (formy, postupy) | Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu) souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních | Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je či není člověk zastoupen aneb podpisy nejen v sociálních službách. Na co si dát pozor (plné moci, smlouvy o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví | Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opratrovnictvím | Odpovědnost za škodu z pohledu pracovníka v sociálních službách a opatrovníka (pro neprávníky) | Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod, aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka | Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci a proč | Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky | Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení - současné i plánované | Základy sociálního systému | Nízký důchod - příčiny a možná řešení | Sociálně-právní minimum - pojistné dávky | Sociálně-právní minimum - nepojistné dávky | Opatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zastupování, praxe a judikatura | Dluhy osob s duševním onemocněním z pohledu sociální práce a opatrovnictví | Platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním | Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi - základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků) | Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi - přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy) | Opravné prostředky u sociálních dávek (PNP, ID, HN, SSP, dávky ZP) | Dávky pro osoby se zdravotním postižením (dávkový systém, způsob posuzování, jednotlivé nároky, správní řízení a provázanost s dalšími předpisy) | Opatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zastupování a praxe od roku 2014 |

Kontakt::
Název: Kalis, s.r.o.
Ulice: U Pošty 273/9
Město: Brno
PSČ: 62500
Kraj: Jihomoravský
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Když klient pobytového zařízení
nemá na plnou úhradu - revize stavu,
postupy a návrhy na zvýšení
příjmů klienta.
2 A2018/0748-SP/VP 6
2 Odpovědnost za škodu v sociálních
službách - z pohledu pracovníka (pro
neprávníky)
2 A2017/0383-SP/PC/VP/PP 6
3 Odpovědnost osoby se zdravotním
postižením, příp. omezené ve
svéprávnosti za škodu (se
zaměřením na přestupkové řízení,
sociální služby, domácnost,
opatrovnictví) pro neprávníky
2 A2018/0741-SP/VP 6
4 Smlouva o poskytování sociální
služby pro neprávníky v praxi
2 A2017/0384-SP/VP 6
5 Sociálně-právní minimum - pojistné
dávky
2 - 6
6 Specifika péče o osoby s omezenou
svéprávností (z pohledu sociální
služby a opatrovnictví)
2 A2019/0277-SP/PC/PP/VP 6
7 Umístění bez souhlasu a vážně
míněný nesouhlas (pro sociální
pracovníky a opatrovníky)
2 A2019/0282-SP/PC/PP/VP 6
8 Sociálně-právní pomoc osobě, která
ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu
sociální práce, opatrovnictví).
Rozdíl mezi pomocí a potrestáním;
kdy nemůžeme zasahovat; kdy musíme
nechat osobu jednat samostatně; kdy a
jak napomáháme (formy, postupy)
2 A2019/0278-SP/VP 6
9 Jednání se zdravotníky z pohledu
sociální práce a opatrovnictví (za
uživatele, opatrovance, slabší osobu)
souhlasy a jednání ve zdravotnických
zařízeních
2 A2018/0616-SP/PC/VP 6
10 Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná,
když je či není člověk zastoupen
aneb podpisy nejen v sociálních
službách. Na co si dát pozor (plné
moci, smlouvy o poskytování sociální
služby, dodatky, výpovědi, správa
financí); z pohledu sociální práce a
opatrovnictví
2 A2019/0281-SP/VP 6
11 Nakládání s finančními prostředky
a majetkem osoby sociálně slabé, s
duševním onemocněním a pod
opratrovnictvím
2 A2019/0280-SP/VP 6
12 Odpovědnost za škodu z pohledu
pracovníka v sociálních službách a
opatrovníka (pro neprávníky)
2 A2019/0279-SP/PC/PP/VP 6
13 Odvolání a námitky (příspěvek na
péči, kompenzační pomůcky,
průkazky a invalidní důchod, aj.),
specifika nároku a dokazování u
opatrovanců, správný postup
opatrovníka
2 A2019/0276-SP/VP 6
14 Instituty podpory, nápomoci a
zastoupení, vč. návodů, vzorů a
příkladů užití, na co má co vliv
aneb, co užijeme/doporučíme v
sociální práci a proč
2 A2020/0506-SP/VP 6
15 Odvolání a námitky (příspěvek na
péči, kompenzační pomůcky,
průkazky a invalidní důchod) pro
neprávníky
2 A2019/0275-SP/VP 6
16 Aktuální změny v systému
sociálního zabezpečení - současné
i plánované
2 A2020/0058-SP/VP 6
17 Základy sociálního systému 2 A2019/0551-SP/PC/VP 8
18 Nízký důchod - příčiny a možná
řešení
2 A2019/0546-SP/VP 6
19 Sociálně-právní minimum - pojistné
dávky
2 A2019/0548-SP/PC/VP 6
20 Sociálně-právní minimum -
nepojistné dávky
2 A2019/0544-SP/PC/VP 6
21 Opatrovnictví (veřejné i soukromé),
svéprávnost, podpora, zastupování,
praxe a judikatura
2 A2019/0448-SP/PC/VP 8
22 Dluhy osob s duševním onemocněním z
pohledu sociální práce a
opatrovnictví
2 A2020/0056-SP/VP 6
23 Platnost a neplatnost právního
jednání osoby s duševním
onemocněním
2 A2020/0057-SP/VP 6
24 Smlouva o poskytování sociální
služby pro neprávníky v praxi -
základ (základní otázky podpisů,
příloh, pravidel, valorizační
doložky, snížené úhrady, rozsahu
služby a dodatků)
2 A2021/0627-SP/VP 6
25 Smlouva o poskytování sociální
služby pro neprávníky v praxi -
přidružené dokumenty (rozšiřující
dohoda s opatrovníky, zástupčí
smlouva, dohoda o spoluúčasti,
výživné, dodatky, kontaktní osoby,
souhlasy)
2 A2021/0628-SP/VP 6
26 Opravné prostředky u sociálních
dávek (PNP, ID, HN, SSP, dávky ZP)
3 - 6
27 Dávky pro osoby se zdravotním
postižením (dávkový systém, způsob
posuzování, jednotlivé nároky,
správní řízení a provázanost s
dalšími předpisy)
3 - 6
28 Opatrovnictví (veřejné i soukromé),
svéprávnost, podpora, zastupování a
praxe od roku 2014
3 - 6

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
poskytovatelé péče * hospice v ČR * nabízím asistenci * o bolesti a její léčbě