Kurzy - organizace:

Magdaléna Hrušková Bardová


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Magdaléna Hrušková Bardová

Město: Sázava
Kraj: Středočeský

Přehled školících programů:
Počet programů: 42
Programy: R1 - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | K19 Poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, specifika péče o umírající II. | K18 Poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, specifika péče o umírající I. | K17 Práce s klientem - seniorem, aktivizace a motivace | K14 Komunikace s klientem v zátěžových situacích v pracovním týmu | K13 Doprovázení v umírání, komunikace s rodinou klienta | K10 - Úvod do restriktivních opatření | K12 - Jak pečovat o sebe sama, prevence syndromu vyhoření | K9 Individuální plánování s využitím Životního příběhu klienta | K7 - Individuální přístup k uživatelům v sociálních službách | M1 - Jak efektivně vést pracovní tým v sociálních službách | K22 - Výživa u seniorů s demencí | K16 - Průběh a úspěšné zvládnutí adaptace seniora při nástupu do instituce | K15 - Práce s klientem a zvláštnosti u lidí s demencí | K11 - Alzheimerova demence - nové přístupy a způsoby péče | K8 - Role klíčového pracovníka v individuálním plánování v sociálních službách | K4 - Syndrom vyhoření v pečující profesi | K5 - Aktivní naslouchání a nedirektivní přístup ke klientovi - aplikace v praxi | K21 Reminiscence - práce se vzpomínkami | K22 - Úvod do procesu individuálního plánování | K23 - Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování | K24 - Komunikace s uživatelem sociálních služeb se specifickými potřebami | K1 Úvod do problematiky praktických postupů při zvládání problémových situacích v péči | K2 Úvod do problematiky specifik komunikace s uživatelem sociálních služeb | K3 Úvod do problematiky péče o klienty s inkontinencí | K25 - První pomoc seniorům v sociálních službách | K11 - Alzheimerova demence - nové přístupy a způsoby péče | K4 - Syndrom vyhoření v pečující profesi | K16 - Průběh a úspěšné zvládnutí adaptace seniora při nástupu do instituce | K8 - Role klíčového pracovníka v procesu individuálního plánování průběhu sociální služby | K15 - Práce s osobami s demencí a jak zvládat zvláštnosti v chování u lidí s demencí | M1 - Jak efektivně vést pracovní tým v sociálních službách | K 18 - Úvod do poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, specifika péče o umírající - I. | K 17 - Práce s klientem seniorem - motivace a aktivizace | K 14 - Komunikace s klientem v zátěžových situacích v pracovním týmu | K 13 - Doprovázení v umírání a možnosti podpůrné komunikace s rodinou klienta | K 10 - Restriktivní opatření, moc x bezmoc v sociálních službách | K 7 - Individuální přístup k uživatelům sociálních služeb | K 12 - Jak pečovat o sebe sama - psychohygiena a prevence syndromu vyhoření | K 22 - Možnosti výživy seniorů a osob s demencí | K 19 - Poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, specifika péče o umírající - II. | K 9 - Individuální plánování s využitím Životního příběhu klienta |

Kontakt::
Název: Magdaléna Hrušková Bardová
Ulice: Na Vrších 307
Město: Sázava
PSČ: 28506
Kraj: Středočeský
www: http://www.kvsakce.cz
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 R1 - Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách
1 A2019/0502-PK 150
2 K19 Poskytování paliativní péče v
domovech pro seniory, specifika péče o
umírající II.
2 - 8
3 K18 Poskytování paliativní péče v
domovech pro seniory, specifika péče o
umírající I.
2 - 8
4 K17 Práce s klientem - seniorem,
aktivizace a motivace
2 - 8
5 K14 Komunikace s klientem v
zátěžových situacích v pracovním
týmu
2 - 8
6 K13 Doprovázení v umírání,
komunikace s rodinou klienta
2 - 8
7 K10 - Úvod do restriktivních
opatření
2 - 8
8 K12 - Jak pečovat o sebe sama, prevence
syndromu vyhoření
2 - 8
9 K9 Individuální plánování s
využitím Životního příběhu
klienta
2 - 8
10 K7 - Individuální přístup k
uživatelům v sociálních službách
2 - 8
11 M1 - Jak efektivně vést pracovní tým
v sociálních službách
2 - 8
12 K22 - Výživa u seniorů s demencí 2 - 8
13 K16 - Průběh a úspěšné zvládnutí
adaptace seniora při nástupu do
instituce
2 - 8
14 K15 - Práce s klientem a zvláštnosti
u lidí s demencí
2 - 8
15 K11 - Alzheimerova demence - nové
přístupy a způsoby péče
2 - 8
16 K8 - Role klíčového pracovníka v
individuálním plánování v
sociálních službách
2 - 8
17 K4 - Syndrom vyhoření v pečující
profesi
2 - 8
18 K5 - Aktivní naslouchání a
nedirektivní přístup ke klientovi -
aplikace v praxi
2 A2017/0228-PC/PP 8
19 K21 Reminiscence - práce se
vzpomínkami
2 A2017/0197-SP/PC/PP 8
20 K22 - Úvod do procesu individuálního
plánování
2 A2017/0357-SP/PC/PP 8
21 K23 - Klíčový pracovník jako hlavní
aktér individuálního plánování
2 A2017/0358-SP/PC/PP 8
22 K24 - Komunikace s uživatelem
sociálních služeb se specifickými
potřebami
2 A2017/0359-SP/PC/PP 8
23 K1 Úvod do problematiky praktických
postupů při zvládání problémových
situacích v péči
2 A2018/0161-PC 8
24 K2 Úvod do problematiky specifik
komunikace s uživatelem sociálních
služeb
2 A2018/0162-PC 8
25 K3 Úvod do problematiky péče o
klienty s inkontinencí
2 A2018/0163-PC 8
26 K25 - První pomoc seniorům v
sociálních službách
2 A2018/0160-SP/PC/VP 8
27 K11 - Alzheimerova demence - nové
přístupy a způsoby péče
2 A2019/0047-SP/PC 8
28 K4 - Syndrom vyhoření v pečující
profesi
2 A2019/0488-SP/PC 8
29 K16 - Průběh a úspěšné zvládnutí
adaptace seniora při nástupu do
instituce
2 A2019/0046-SP/PC 8
30 K8 - Role klíčového pracovníka
v procesu individuálního plánování
průběhu sociální služby
2 A2019/0048-SP/PC 8
31 K15 - Práce s osobami s demencí a jak
zvládat zvláštnosti v chování u
lidí s demencí
2 A2019/0482-SP/PC 8
32 M1 - Jak efektivně vést pracovní tým
v sociálních službách
2 A2019/0484-SP/VP 8
33 K 18 - Úvod do poskytování
paliativní péče v domovech pro
seniory, specifika péče o umírající
- I.
2 A2019/0724-SP/PC 8
34 K 17 - Práce s klientem seniorem -
motivace a aktivizace
2 A2019/0773-SP/PC 8
35 K 14 - Komunikace s klientem v
zátěžových situacích v pracovním
týmu
2 A2019/0725-SP/PC 8
36 K 13 - Doprovázení v umírání a
možnosti podpůrné komunikace s
rodinou klienta
2 A2019/0726-SP/PC/PP/VP 8
37 K 10 - Restriktivní opatření, moc x
bezmoc v sociálních službách
2 A2019/0727-SP/PC 8
38 K 7 - Individuální přístup k
uživatelům sociálních služeb
2 A2019/0729-SP/PC 8
39 K 12 - Jak pečovat o sebe sama -
psychohygiena a prevence syndromu
vyhoření
2 A2019/0730-SP/PC/VP 8
40 K 22 - Možnosti výživy seniorů a
osob s demencí
2 A2019/0731-PC/PP 8
41 K 19 - Poskytování paliativní péče
v domovech pro seniory, specifika péče
o umírající - II.
3 A2019/0723-SP/PC 8
42 K 9 - Individuální plánování s
využitím Životního příběhu
klienta
3 A2019/0728-SP/PC 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
asistence pro seniory * práva pacientů * inzerce * hospicová péče