Kurzy - organizace:

Mgr. Marcela Janotová


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Mgr. Marcela Janotová

Město: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký

Přehled školících programů:
Počet programů: 11
Programy: Individuální plánování jako nástroj pro práci s rizikovými oblastmi v sociálních službách - úvod do problematiky | Základy efektivní komunikace v sociálních službách | Jak si v náročné práci zachovat fyzické i duševní zdraví - úvod do ergonomie | Konfliktní situace a agresivní klient - úvod do problematiky | Úvod do fundraisingu: Jak na psaní projektů | Základy efektivní komunikace v sociálních službách | Úvod do práce se stresovými situacemi: mindfulness/všímavost a time management pro sociální služby | Týmové role v sociálních službách aneb: Já manažer - Já tým | Senior jako uživatel sociálních služeb - úvod do problematiky | Hledání cest ke zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření | Základy efektivní komunikace v sociálních službách II |

Kontakt::
Název: Mgr. Marcela Janotová
Ulice: Konečná 872/1
Město: Ústí nad Labem
PSČ: 40001
Kraj: Ústecký
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Individuální plánování jako
nástroj pro práci s rizikovými
oblastmi v sociálních službách -
úvod do problematiky
2 A2018/0249-SP/PC 8
2 Základy efektivní komunikace v
sociálních službách
2 A2018/0477-SP/PC 8
3 Jak si v náročné práci zachovat
fyzické i duševní zdraví - úvod do
ergonomie
2 A2019/0653-SP/PC/VP 8
4 Konfliktní situace a agresivní klient
- úvod do problematiky
2 A2018/0095-SP/PC/VP 8
5 Úvod do fundraisingu: Jak na psaní
projektů
2 A2018/0531-SP/VP 8
6 Základy efektivní komunikace v
sociálních službách
2 - 8
7 Úvod do práce se stresovými
situacemi: mindfulness/všímavost a
time management pro sociální služby
2 A2019/0616-SP/PC/PP/VP 8
8 Týmové role v sociálních službách
aneb: Já manažer - Já tým
2 A2020/0464-SP/PC/VP 8
9 Senior jako uživatel sociálních
služeb - úvod do problematiky
2 A2020/0191-SP/PC/PP/VP 8
10 Hledání cest ke zvládání stresu a
prevenci syndromu vyhoření
2 A2021/0393-SP/PC/VP 8
11 Základy efektivní komunikace v
sociálních službách II
3 - 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
asistence * ošetřování dekubitů * problémy plegiků * paliativní péče