Kurzy - organizace:

Modrá linka, z. s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Modrá linka, z. s.

Město: Brno
Kraj: Jihomoravský

Přehled školících programů:
Počet programů: 15
Programy: Výcvik v internetovém poradenství | Praktická krizová intervence | Výcvik komplexní krizové intervence | Chatové poradenství I. | Specifika krizové intervence v kontextu práce s dětským klientem | Práce s násilím v párových vztazích | Oznamovací povinnost v kontextu sociálních služeb | Jak přistupovat k člověku v akutní krizi | Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (Syndrom CAN) | Zvládání obtížných situací | Umění držení hranic v pomáhajících profesích | Trénink zvládání obtížných situací | Participace - zohledňování potřeb dětí v konfliktu rodičů | Chatové poradenství II. | Vedení týmu v oblasti sociálních služeb II. |

Kontakt::
Název: Modrá linka, z. s.
Ulice: Lidická 50
Město: Brno
PSČ: 65812
Kraj: Jihomoravský
www: http://www.modralinka.cz/
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Výcvik v internetovém poradenství 2 A2017/0465-SP/PC 24
2 Praktická krizová intervence 2 A2020/0207-SP/PC/VP 8
3 Výcvik komplexní krizové intervence 2 A2020/0206-SP/PC 112
4 Chatové poradenství I. 2 A2019/1153-SP/PC 16
5 Specifika krizové intervence v kontextu
práce s dětským klientem
2 A2019/1154-SP/PC 8
6 Práce s násilím v párových
vztazích
2 A2020/0901-SP/PC/VP 16
7 Oznamovací povinnost v kontextu
sociálních služeb
2 A2020/0339-SP/PC/VP 8
8 Jak přistupovat k člověku v akutní
krizi
2 A2020/0340-SP/PC/VP 8
9 Syndrom týraného, zneužívaného a
zanedbávaného dítěte (Syndrom CAN)
2 A2019/1295-SP/PC 8
10 Zvládání obtížných situací 2 A2019/1296-SP/PC/VP 16
11 Umění držení hranic v
pomáhajících profesích
2 A2019/1297-SP/PC/VP 8
12 Trénink zvládání obtížných
situací
2 A2019/1298-SP/PC/VP 16
13 Participace - zohledňování potřeb
dětí v konfliktu rodičů
2 A2021/0674-SP/PC/VP 16
14 Chatové poradenství II. 3 A2019/1152-SP/PC 8
15 Vedení týmu v oblasti sociálních
služeb II.
3 - 16

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
adresy organizací * problémy plegiků * dekubity - proleženiny * hospice v ČR