Kurzy - organizace:

NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r. o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r. o.

Město: Brno
Kraj: Jihomoravský

Přehled školících programů:
Počet programů: 6
Programy: Základy právní praxe pro OSPOD při podávání návrhů podle zákona o zvláštních řízeních soudních a o.s.ř. ve spojení s Občanským zákoníkem | Úvod do problematiky trestní odpovědnosti mládeže a trestných činů proti rodině a dětem ve světle aktuálních změn trestního a soukromého práva | Základy aplikace správního řádu na úseku sociálně-právní ochrany dětí | Metody sociální práce | Sociálně-právní minimum | Základy matričního práva pro potřeby orgánů sociálně-právní ochrany dětí |

Kontakt::
Název: NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r. o.
Ulice: Uprkova 5
Město: Brno
PSČ: 62100
Kraj: Jihomoravský
www: http://www.noveko.cz/
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Základy právní praxe pro OSPOD při
podávání návrhů podle zákona o
zvláštních řízeních soudních a
o.s.ř. ve spojení s Občanským
zákoníkem
2 A2020/0371-SP 6
2 Úvod do problematiky trestní
odpovědnosti mládeže a trestných
činů proti rodině a dětem ve světle
aktuálních změn trestního a
soukromého práva
2 A2020/0863-SP 6
3 Základy aplikace správního řádu na
úseku sociálně-právní ochrany
dětí
2 A2020/0012-SP 6
4 Metody sociální práce 2 A2019/0355-PC 6
5 Sociálně-právní minimum 2 A2019/0357-SP 6
6 Základy matričního práva pro
potřeby orgánů sociálně-právní
ochrany dětí
2 A2017/0132-SP/VP 6

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
o bolesti a její léčbě * mapa webu * problémy plegiků * o bolesti a její léčbě