Kurzy - organizace:

PhDr. Miroslav Frnoch


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

PhDr. Miroslav Frnoch

Město: Vimperk
Kraj: Jihočeský

Přehled školících programů:
Počet programů: 9
Programy: Týmová práce v sociálních službách | Psychologie stárnutí | Základy psychopatologie, psychické odchylky a práce s pychopatologickými klienty | Argumentace v komunikaci | Normy chování na pracovišti | Etika - důležitá součást práce v pomáhajících profesích | Argumentace v komunikaci | Strategie řešení konfliktů | Psychohygiena a relaxace |

Kontakt::
Název: PhDr. Miroslav Frnoch
Ulice: Mírová 433
Město: Vimperk
PSČ: 38501
Kraj: Jihočeský
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Týmová práce v sociálních
službách
2 A2017/0657-SP/PC/VP 8
2 Psychologie stárnutí 2 A2018/0032-SP/PC 8
3 Základy psychopatologie, psychické
odchylky a práce s pychopatologickými
klienty
2 A2020/0745-SP/PC 8
4 Argumentace v komunikaci 2 A2020/0224-SP/PC 5
5 Normy chování na pracovišti 3 - 5
6 Etika - důležitá součást práce v
pomáhajících profesích
3 - 5
7 Argumentace v komunikaci 3 - 5
8 Strategie řešení konfliktů 3 A2017/0811-SP/PC/VP 8
9 Psychohygiena a relaxace 3 A2018/0031-SP/PC 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
charta práv tělesně postižených * asistence pro seniory * sociální služby * práva pacientů