Kurzy - organizace:

Portus Praha, z.ú.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Portus Praha, z.ú.

Město: Praha 2
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 25
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Profesionální pomáhání v kontextu sociálních služeb | Předsudky a diskriminace v sociálních službách | Práce se stárnoucí populací - její specifika a možnosti | Zraňující komunikace s klientem - Víte jak si vzájemně neubližovat? | Trénování paměti a kognitivních funkcí u seniorů | Stereotypní chování - výhoda nebo riziko? | Stereotypní chování ke klientům sociálních služeb | Jak se zachovat při zraňující komunikaci s klientem | Jak přistupovat ke klientům s duševním onemocněním? (demence, mentální retardace, závislost, psychotické onemocnění, poruchy nálady) | Jak předcházet a pracovat s rizikem v sociálních službách | Umění ptát se při rozhovoru s klientem | Práva a povinnosti v rámci poskytování sociální služby | Kazuistický seminář - řešení obtížných situací při spolupráci s klientem | Práce s motivací klienta v sociálních službách | Úvod do zdravotního postižení klientů v sociálních službách | Profesionální pomáhání v kontextu sociálních služeb | Základní metody a techniky individuálního plánování | Umění ptát se při rozhovoru s klientem | Práce s motivací klienta v sociálních službách | Kazuistický seminář - řešení obtížných situací při spolupráci s klientem | Základní metody a techniky individuálního plánování | Práva a povinnosti v rámci poskytování sociální služby | Jak předcházet a pracovat s rizikem v sociálních službách | ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ Z POHLEDU PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH |

Kontakt::
Název: Portus Praha, z.ú.
Ulice: Uruguayská 5
Město: Praha 2
PSČ: 12000
Kraj: Praha
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2019/0154-PK 170
2 Profesionální pomáhání v kontextu
sociálních služeb
2 A2019/1234-SP/PC/PP 16
3 Předsudky a diskriminace v sociálních
službách
2 A2019/1236-SP/PC/PP/VP 16
4 Práce se stárnoucí populací - její
specifika a možnosti
2 A2019/0435-SP/PC/PP/VP 8
5 Zraňující komunikace s klientem -
Víte jak si vzájemně neubližovat?
2 A2019/0153-SP/PC/PP/VP 16
6 Trénování paměti a kognitivních
funkcí u seniorů
2 A2017/0620-SP/PC/PP 8
7 Stereotypní chování - výhoda nebo
riziko?
2 A2017/0733-SP/PC/VP/PP 8
8 Stereotypní chování ke klientům
sociálních služeb
2 A2017/0732-SP/PC/VP/PP 8
9 Jak se zachovat při zraňující
komunikaci s klientem
2 - 16
10 Jak přistupovat ke klientům s
duševním onemocněním? (demence,
mentální retardace, závislost,
psychotické onemocnění, poruchy
nálady)
2 - 8
11 Jak předcházet a pracovat s rizikem
v sociálních službách
2 A2017/0289-SP/PC/PP 16
12 Umění ptát se při rozhovoru s
klientem
2 A2017/0104-SP/PC/VP/PP 16
13 Práva a povinnosti v rámci
poskytování sociální služby
2 A2017/0316-SP/PC/VP/PP 8
14 Kazuistický seminář - řešení
obtížných situací při spolupráci
s klientem
2 A2017/0356-SP/PC/VP/PP 8
15 Práce s motivací klienta v
sociálních službách
2 A2017/0355-SP/PC/PP 16
16 Úvod do zdravotního postižení
klientů v sociálních službách
2 A2017/0408-SP/PC/VP/PP 16
17 Profesionální pomáhání v kontextu
sociálních služeb
2 - 16
18 Základní metody a techniky
individuálního plánování
2 A2017/0457-SP/PC 16
19 Umění ptát se při rozhovoru s
klientem
2 A2021/0539-SP/PC/PP/VP 16
20 Práce s motivací klienta v
sociálních službách
2 A2021/0613-SP/PC/PP/VP 16
21 Kazuistický seminář - řešení
obtížných situací při spolupráci
s klientem
2 A2021/0614-SP/PC/PP/VP 8
22 Základní metody a techniky
individuálního plánování
2 A2021/0676-SP/PC 16
23 Práva a povinnosti v rámci
poskytování sociální služby
2 A2021/0540-SP/PC/PP/VP 8
24 Jak předcházet a pracovat s rizikem
v sociálních službách
2 A2021/0541-SP/PC/PP 16
25 ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ Z POHLEDU
PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
2 A2021/0615-SP/PC/PP/VP 16

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
hledám asistenci * poskytovatelé péče * informační portál * péče a lidská důstojnost