Kurzy - organizace:

Quip


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Quip

Město: Praha 8
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 25
Programy: Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci | Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby | Osobní dokumnetace v sociálních službách | Kruhy podpory | Profil na jednu stránku | Konstruktivní přístup k řešení konfliktů | CESTA - plánujeme alternativní zítřky s nadějí | MAPA - tvoříme akční plány | Rozhodování s podporou v praxi | Základy grafické facilitace | Praktická dílna - podpora v komunikaci | Jak poskytovat podporu při rozhodování | Základy facilitace | Hodnocení míry potřebné podpory | Na člověka zaměřený přístup k riziku | CESTA - plánujeme alternativní zítřky s nadějí | MAPA - tvoříme akční plány | Rozvíjíme se v plánování zaměřeném na člověka | Sociální pracovník v soudní síni | Preterapie - základní kurz | Jak ustát manipulativní chování | Práva, povinnosti a odpovědnost | Jak se domluvit a porozumět každému: Jak používat alternativní a augmentativní komunikaci v praxi | Plánování zaměřené na člověka | Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením |

Kontakt::
Název: Quip
Ulice: Karlínské nám. 12
Město: Praha 8
PSČ: 18600
Kraj: Praha
www: http://www.kvalitavpraxi.cz/
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Svéprávnost a opatrovnictví v novém
právním rámci
2 A2017/0466-SP/PC/VP/PP 8
2 Dobrá smlouva jako základ kvalitní
služby
2 A2017/0467-SP/PC/VP/PP 8
3 Osobní dokumnetace v sociálních
službách
2 A2017/0211-SP/PC/VP/PP 8
4 Kruhy podpory 2 A2017/0210-SP/PC/VP/PP 8
5 Profil na jednu stránku 2 A2017/0209-SP/PC/VP/PP 8
6 Konstruktivní přístup k řešení
konfliktů
2 A2017/0130-SP/PC/VP/PP 8
7 CESTA - plánujeme alternativní
zítřky s nadějí
2 - 8
8 MAPA - tvoříme akční plány 2 - 8
9 Rozhodování s podporou v praxi 2 A2017/0688-SP/PC/VP/PP 24
10 Základy grafické facilitace 2 A2019/0521-SP/PC/PP/VP 8
11 Praktická dílna - podpora v komunikaci 2 A2018/0781-SP/PC/VP 8
12 Jak poskytovat podporu při
rozhodování
2 A2018/0782-SP/PC/VP 8
13 Základy facilitace 2 A2018/0783-SP/PC/VP 8
14 Hodnocení míry potřebné podpory 2 A2018/0485-SP/PC/VP/PP 8
15 Na člověka zaměřený přístup k
riziku
2 A2018/0484-SP/PC/VP/PP 8
16 CESTA - plánujeme alternativní
zítřky s nadějí
2 A2019/0238-SP/PC/PP/VP 8
17 MAPA - tvoříme akční plány 2 A2019/0237-SP/PC/PP/VP 8
18 Rozvíjíme se v plánování
zaměřeném na člověka
2 A2019/0539-SP/PC/PP/VP 8
19 Sociální pracovník v soudní síni 2 A2019/0537-SP/VP 8
20 Preterapie - základní kurz 2 A2020/0303-SP/PC/PP 8
21 Jak ustát manipulativní chování 2 A2020/0024-SP/PC/PP/VP 8
22 Práva, povinnosti a odpovědnost 2 A2020/0727-SP/PC/PP/VP 8
23 Jak se domluvit a porozumět každému:
Jak používat alternativní a
augmentativní komunikaci v praxi
2 A2020/0666-SP/PC/PP 16
24 Plánování zaměřené na člověka 2 A2020/0726-SP/PC/PP/VP 24
25 Respektující přístup k sexualitě
lidí s mentálním postižením
2 A2020/0022-SP/PC/PP/VP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
hospice a umírání * o bolesti a její léčbě * ošetřování dekubitů * adresy organizací