Kurzy - organizace:

REMEDIUM Praha o.p.s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

REMEDIUM Praha o.p.s.

Město: Praha 3
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 22
Programy: Práce s traumatizovaným klientem v sociálních službách | Problematika smrti a provázení v rámci poskytování sociální služby umírajícím a jejich blízkým | KOMPLEXNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE - kurz práce s klientem v krizi pro sociální pracovníky | Dluhové poradenství v sociální práci | Základy práce se zadluženým klientem v kontextu sociálních služeb | Úskalí spojená se zvládáním zátěže při výkonu práce v sociálních službách | KOMPLEXNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE - kurz práce s klientem v krizi pro sociální pracovníky | Dluhové poradenství v sociální práci | Úvod do řízení a supervize v sociálních službách | Základy práce se zadluženým klientem v kontextu sociálních služeb | KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ | ZÁKLADNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE v kontextu sociálních služeb | AKTIVIZACE SENIORŮ V PRAXI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB | Vedení poradenského rozhovoru v sociálních službách | ZÁKLADY DLUHOVÉ PREVENCE V SOCIÁLNÍ PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ | Chatová krizová intervence v kontextu sociálních služeb | POKRAČOVACÍ KRIZOVÁ INTERVENCE TVÁŘÍ V TVÁŘ v kontextu sociálních služeb | Základy práce s dítětem v krizi v kontextu sociálních služeb | Telefonická krizová intervence v kontextu sociálních služeb | Základy práce s dítětem v krizi v kontextu sociálních služeb | TRAUMA II - pokračovací kurz práce s traumatizovaným klientem v sociálních službách | Technika práce s člověkem v krizi v kontextu sociálních služeb |

Kontakt::
Název: REMEDIUM Praha o.p.s.
Ulice: Křišťanova 15
Město: Praha 3
PSČ: 13000
Kraj: Praha
www: http://www.remedium.cz/
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Práce s traumatizovaným klientem v
sociálních službách
2 A2017/0789-SP 48
2 Problematika smrti a provázení v
rámci poskytování sociální služby
umírajícím a jejich blízkým
2 A2017/0788-SP/PC/PP 32
3 KOMPLEXNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE - kurz
práce s klientem v krizi pro sociální
pracovníky
2 A2018/0238-SP 248
4 Dluhové poradenství v sociální
práci
2 A2018/0486-SP/PC 24
5 Základy práce se zadluženým klientem
v kontextu sociálních služeb
2 - 16
6 Úskalí spojená se zvládáním
zátěže při výkonu práce v
sociálních službách
2 - 48
7 KOMPLEXNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE - kurz
práce s klientem v krizi pro sociální
pracovníky
2 - 248
8 Dluhové poradenství v sociální
práci
2 - 24
9 Úvod do řízení a supervize v
sociálních službách
2 - 24
10 Základy práce se zadluženým klientem
v kontextu sociálních služeb
2 A2019/0113-SP/PC 16
11 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V SOCIÁLNÍ
SLUŽBĚ
2 A2019/1145-SP/PC/PP/VP 8
12 ZÁKLADNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE v
kontextu sociálních služeb
2 A2019/1140-SP/PC/PP 56
13 AKTIVIZACE SENIORŮ V PRAXI SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
2 A2021/0202-SP/PC/PP 24
14 Vedení poradenského rozhovoru v
sociálních službách
2 A2021/0201-SP 24
15 ZÁKLADY DLUHOVÉ PREVENCE V SOCIÁLNÍ
PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
2 A2020/0615-SP/PC 8
16 Chatová krizová intervence v kontextu
sociálních služeb
3 A2021/0577-SP/PC/PP 16
17 POKRAČOVACÍ KRIZOVÁ INTERVENCE
TVÁŘÍ V TVÁŘ v kontextu
sociálních služeb
3 A2019/1143-SP 96
18 Základy práce s dítětem v krizi v
kontextu sociálních služeb
3 A2019/1111-SP/PC/PP 16
19 Telefonická krizová intervence v
kontextu sociálních služeb
3 A2019/0116-SP/PC 48
20 Základy práce s dítětem v krizi v
kontextu sociálních služeb
3 - 16
21 TRAUMA II - pokračovací kurz práce s
traumatizovaným klientem v sociálních
službách
3 - 24
22 Technika práce s člověkem v krizi v
kontextu sociálních služeb
3 - 16

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
charta práv tělesně postižených * užitečné informace pro pacienty * zdravotní pomůcky * o bolesti a její léčbě