Kurzy - organizace:

SOCIO, s. r. o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

SOCIO, s. r. o.

Město: Tábor
Kraj: Jihočeský

Přehled školících programů:
Počet programů: 16
Programy: Úhrady za poskytování sociální služby v pobytovém zařízení - jak jim porozumět | Standardy kvality sociálních služeb (úvod do problematiky) | Etika práce sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách (úvod do problematiky) | Ergoterapie a její význam v sociálních službách (úvod do problematiky) | Úvod do problematiky aktivizace imobilních klientů | Cvičení paměti u seniorů a osob s demencí (úvod do problematiky) | Vybrané aspekty péče o klienty s inkontinencí, s dekubity a s chronickými defekty pokožky v podmínkách zařízení sociálních služeb | Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby (úvod do problematiky) | Problematika smrti a umírání (úvod do problematiky) | Stimulační techniky (úvod do problematiky) | Úvod do sociálně právního minima | Svéprávnost, opatrovnictví a zaměstnávání klientů se zdravotním postižením v sociálních službách (úvod do problematiky) | Prevence vzniku vertebrogenních potíží u personálu v zařízení sociálních služeb (úvod do problematiky) | Práva a povinnosti personálu sociálních služeb (úvod do problematiky) | Práva a povinnosti klientů sociálních služeb (úvod do problematiky) | Komunikace a lidský vztah v sociálních službách (úvod do problematiky) |

Kontakt::
Název: SOCIO, s. r. o.
Ulice: Lesní 260
Město: Tábor
PSČ: 39001
Kraj: Jihočeský
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Úhrady za poskytování sociální
služby v pobytovém zařízení - jak
jim porozumět
2 - 8
2 Standardy kvality sociálních služeb
(úvod do problematiky)
2 - 8
3 Etika práce sociálního pracovníka a
pracovníka v sociálních službách
(úvod do problematiky)
2 - 8
4 Ergoterapie a její význam v
sociálních službách (úvod do
problematiky)
2 - 6
5 Úvod do problematiky aktivizace
imobilních klientů
2 - 6
6 Cvičení paměti u seniorů a osob s
demencí (úvod do problematiky)
2 - 6
7 Vybrané aspekty péče o klienty s
inkontinencí, s dekubity a s
chronickými defekty pokožky v
podmínkách zařízení sociálních
služeb
2 - 8
8 Základy první pomoci se zaměřením
na sociální služby (úvod do
problematiky)
2 - 8
9 Problematika smrti a umírání (úvod
do problematiky)
2 - 8
10 Stimulační techniky (úvod do
problematiky)
2 - 8
11 Úvod do sociálně právního minima 2 - 8
12 Svéprávnost, opatrovnictví a
zaměstnávání klientů se zdravotním
postižením v sociálních službách
(úvod do problematiky)
2 - 8
13 Prevence vzniku vertebrogenních
potíží u personálu v zařízení
sociálních služeb (úvod do
problematiky)
2 - 6
14 Práva a povinnosti personálu
sociálních služeb (úvod do
problematiky)
2 - 6
15 Práva a povinnosti klientů
sociálních služeb (úvod do
problematiky)
2 - 8
16 Komunikace a lidský vztah v
sociálních službách (úvod do
problematiky)
2 - 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
nabízím asistenci * aspekty péče o nemocné * asistence * sociální dávky