Kurzy - organizace:

TRIADA-Poradenské centrum, z.ú.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

TRIADA-Poradenské centrum, z.ú.

Město: Brno
Kraj: Jihomoravský

Přehled školících programů:
Počet programů: 15
Programy: Jedno dítě a dvě rodiny | Metody a techniky práce v situaci přemístění dítěte | Příbuzenská pěstounská péče - možnosti a rizika. | My Backpack I. (základy práce s metodou) | Aktuální otázky pěstounské péče na přechodnou dobu | Specifika doprovázení v pěstounské péči na přechodnou dobu a role klíčového pracovníka | Praktické otázky procesu předávání dítěte z PPPD do následné péče | Praktické otázky práce s rodiči dítěte umístěného v pěstounské péči na přechodnou dobu. | Úvod do tématu vztahové vazby | Zpracování přemístění za pomocí metody My Backpack - základy práce s dítětem v situaci umístění mimo biologickou rodinu | Podpora vztahu dítěte s jeho vlastní rodinou - úvod do tématu | Od dětství k dospělosti - vývojové fáze života | Oprávnění a povinnosti aktérů systému ochrany ohrožených dětí | My Backpack II (prohloubení dovedností v práci s metodou) | My Backpack II (prohloubení dovedností v práci s metodou) |

Kontakt::
Název: TRIADA-Poradenské centrum, z.ú.
Ulice: Orlí 20
Město: Brno
PSČ: 60200
Kraj: Jihomoravský
www: http://www.triada-centrum.cz/
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Jedno dítě a dvě rodiny 2 A2018/0385-SP/PC 6
2 Metody a techniky práce v situaci
přemístění dítěte
2 A2018/0538-SP/PC 6
3 Příbuzenská pěstounská péče -
možnosti a rizika.
2 A2018/0384-SP/PC 6
4 My Backpack I. (základy práce s
metodou)
2 - 24
5 Aktuální otázky pěstounské péče
na přechodnou dobu
2 A2017/0213-SP/PC 5
6 Specifika doprovázení v pěstounské
péči na přechodnou dobu a role
klíčového pracovníka
2 A2017/0212-SP 5
7 Praktické otázky procesu předávání
dítěte z PPPD do následné péče
2 A2017/0237-SP 5
8 Praktické otázky práce s rodiči
dítěte umístěného v pěstounské
péči na přechodnou dobu.
2 A2017/0214-SP 5
9 Úvod do tématu vztahové vazby 2 A2019/0950-SP/PC 5
10 Zpracování přemístění za pomocí
metody My Backpack - základy práce s
dítětem v situaci umístění mimo
biologickou rodinu
2 A2020/0742-SP/PC 24
11 Podpora vztahu dítěte s jeho vlastní
rodinou - úvod do tématu
2 A2020/0692-SP/PC 5
12 Od dětství k dospělosti - vývojové
fáze života
2 A2021/0667-SP 6
13 Oprávnění a povinnosti aktérů
systému ochrany ohrožených dětí
2 A2021/0668-SP/PC/VP 5
14 My Backpack II (prohloubení dovedností
v práci s metodou)
3 - 24
15 My Backpack II (prohloubení dovedností
v práci s metodou)
3 - 24

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
o bolesti a její léčbě * sociální služby * rss zprávy * aspekty péče o nemocné