Kurzy - organizace:

TUDYTAM, z. s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

TUDYTAM, z. s.

Město: Praha 10
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 74
Programy: Nebojme se IT aneb zavádění či změna IT systému v organizaci | Vedení případových konferencí | Případové konference - základní pravidla a rámec | Vedení porad a facilitační techniky pro manažery v sociálních službách | Jak dobře vybrat, zaučit a hodnotit zaměstnance v sociálních službách | Pochvala a kritika jako základní dovednosti pro hodnocení zaměstnanců v sociálních službách | Individuální plán ochrany dítěte: prakticky, efektivně a dle potřeb dítěte | Psychoterapie a sociální práce - průniky, rozdílnosti a možnosti spolupráce | Když si lidé hrají: Manipulace v životě manažera v sociálních službách | Problematický zaměstnanec v sociálních službách: Jak se s ním rozloučit rychle a důstojně. | Různé typy rozhovorů v manažerské praxi | Ochrana osobní údajů v praxi sociálních služeb. | Neohrozit, ale neomezit? Práce s rizikem v sociálních službách | Spolupráce a vyjednávání s opatrovníky | Řídit sebe, řídit lidi, řídit služby - výcvik pro manažery v sociálních službách | Z kolegy nadřízeným aneb Ze sociálního pracovníka manažerem | Právo pro praxi - praxe opatrovnictví a svéprávnosti podle nového občanského zákoníku. | Deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb | Vidět znamená vědět: nácvik používání principů úspěšné komunikace prostřednictvím videa. | Dovednosti pro udržení hranic v profesionálním vztahu. | Úvod do deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb | Vyladěná organizace - komplexní přístup k řízení sociálních služeb | Zvyšování podílu klienta na podobě služby. | ÚVOD DO ŘÍZENÍ ZMĚNY V ORGANIZACI POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - Jak prosazovat změny a pracovat s odporem zaměstnanců | Alternativní a augmentativní komunikace | Jak dobře vybrat a zaučit a hodnotit zaměstnance v sociálních službách | Jak poskytovat zpětnou vazbu klientovi sociální služby. | Písemná pravidla a metodiky v organizaci | Pochvala a kritika jako základní dovednosti pro hodnocení zaměstnanců v sociálních službách | Zplnomocňování klienta a individuální plánování. | Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta. | Co, kam, jak a proč psát o uživatelích služby | Praktická škola managementu v sociálních službách | Dovednosti pro dobré fungování (v) týmu. | Doprovázení klienta na veřejnosti: Jak se chovat a jak reagovat? | VEDENÍ PORAD A FACILITAČNÍ TECHNIKY PRO MANAŽERY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH | Kdo bude mít potíže? Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb. | Práce s motivací klienta a hranice služby. | Řešení a zvládání konfliktů (1 den) | Individuální plánování | Jak hodnotit kvalitu služby - standard č. 15 | JAK TO VYDRŽET V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ANEB PRAKTICKÁ PSYCHOHYGIENA | Práce s emocemi v sociálních službách | Řešení a zvládání konfliktů (2 dny) | Spolupráce s lidmi s obtížemi v porozumění | Standardy kvality sociálních služeb v praxi | Psaní záznamů v sociálních službách. | Vidět znamená vědět: nácvik používání principů úspěšné komunikace prostřednictvím videa | Kdo bude mít potíže? Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb | Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta | Práce s motivací klienta a hranice služby | Dovednosti pro dobré fungování (v) týmu | Úvod do deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb | Deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb | Jak to vydržet v sociálních službách aneb praktická psychohygiena | Práce s emocemi v sociálních službách | Písemná pravidla a metodiky v organizaci | Jak poskytovat zpětnou vazbu klientovi sociální služby | Konflikty - jak se v nich vyznat? | Doprovázení klienta na veřejnosti: Jak se chovat a jak reagovat? | Úvod do řízení změny v organizaci poskytující sociální služby - Jak prosazovat změny a pracovat s odporem zaměstnanců | Alternativní a augmentativní komunikace | Individuální plánování | Jak hodnotit kvalitu služby - standard č. 15 | Rodinní příslušníci dospělých uživatelů sociálních služeb: Jak s nimi (ne)spolupracovat? | Dovednosti pro udržení hranic v profesionálním vztahu | Standardy kvality sociálních služeb v praxi | Jak zadávat a kontrolovat úkoly v sociálních službách. | Role manažera II.: Efektivita a de/motivace v každodenní práci manažera | Role manažera v sociálních službách | Psaní záznamů v sociálních službách II. | Jak zadávat a kontrolovat úkoly v sociálních službách | Role manažera II.: Efektivita a de/motivace v každodenní práci manažera | Role manažera v sociálních službách |

Kontakt::
Název: TUDYTAM, z. s.
Ulice: Charkovská 385/15
Město: Praha 10
PSČ: 10100
Kraj: Praha
www: https://tudytam-vzdelavani.cz
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Nebojme se IT aneb zavádění či
změna IT systému v organizaci
2 A2020/0669-VP 8
2 Vedení případových konferencí 2 A2020/1029-SP/VP 8
3 Případové konference - základní
pravidla a rámec
2 A2020/1028-SP/VP 8
4 Vedení porad a facilitační techniky
pro manažery v sociálních službách
2 A2021/0243-SP/VP 16
5 Jak dobře vybrat, zaučit a hodnotit
zaměstnance v sociálních službách
2 A2021/0244-SP/VP 16
6 Pochvala a kritika jako základní
dovednosti pro hodnocení zaměstnanců
v sociálních službách
2 A2021/0245-SP/VP 16
7 Individuální plán ochrany dítěte:
prakticky, efektivně a dle potřeb
dítěte
2 A2019/0525-SP/VP 16
8 Psychoterapie a sociální práce -
průniky, rozdílnosti a možnosti
spolupráce
2 A2019/1088-SP/PC 16
9 Když si lidé hrají: Manipulace v
životě manažera v sociálních
službách
2 A2019/0438-SP/VP 8
10 Problematický zaměstnanec v
sociálních službách: Jak se s ním
rozloučit rychle a důstojně.
2 A2019/0437-SP/VP 8
11 Různé typy rozhovorů v manažerské
praxi
2 A2019/0098-SP/VP 16
12 Ochrana osobní údajů v praxi
sociálních služeb.
2 A2018/0499-SP/PC/VP 8
13 Neohrozit, ale neomezit? Práce s
rizikem v sociálních službách
2 A2018/0690-SP/PC/VP 8
14 Spolupráce a vyjednávání s
opatrovníky
2 A2018/0684-SP/PC/VP 16
15 Řídit sebe, řídit lidi, řídit
služby - výcvik pro manažery v
sociálních službách
2 A2018/0679-SP/VP 200
16 Z kolegy nadřízeným aneb Ze
sociálního pracovníka manažerem
2 A2018/0386-VP 16
17 Právo pro praxi - praxe opatrovnictví
a svéprávnosti podle nového
občanského zákoníku.
2 A2018/0387-SP/PC 8
18 Deinstitucionalizace a transformace
sociálních služeb
2 A2017/0014-SP/PC/VP 16
19 Vidět znamená vědět: nácvik
používání principů úspěšné
komunikace prostřednictvím videa.
2 A2017/0022-SP/PC/PP 12
20 Dovednosti pro udržení hranic v
profesionálním vztahu.
2 A2017/0008-SP/PC 8
21 Úvod do deinstitucionalizace a
transformace sociálních služeb
2 A2017/0020-SP/PC/VP 8
22 Vyladěná organizace - komplexní
přístup k řízení sociálních
služeb
2 A2017/0028-SP/VP 48
23 Zvyšování podílu klienta na podobě
služby.
2 A2017/0012-SP/PC/VP 16
24 ÚVOD DO ŘÍZENÍ ZMĚNY V ORGANIZACI
POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - Jak
prosazovat změny a pracovat s odporem
zaměstnanců
2 A2017/0032-SP/VP 8
25 Alternativní a augmentativní
komunikace
2 A2017/0021-SP/PC/VP/PP 24
26 Jak dobře vybrat a zaučit a hodnotit
zaměstnance v sociálních službách
2 A2017/0006-SP/VP 16
27 Jak poskytovat zpětnou vazbu klientovi
sociální služby.
2 A2017/0011-SP/PC/VP 16
28 Písemná pravidla a metodiky v
organizaci
2 A2017/0015-SP/PC/VP 8
29 Pochvala a kritika jako základní
dovednosti pro hodnocení zaměstnanců
v sociálních službách
2 A2017/0024-SP/VP 16
30 Zplnomocňování klienta a
individuální plánování.
2 A2017/0013-SP/PC 24
31 Hranice ve vztahu s klientem a práce s
limity klienta.
2 A2017/0025-SP/PC/VP 16
32 Co, kam, jak a proč psát o
uživatelích služby
2 A2017/0061-SP/PC/VP 16
33 Praktická škola managementu v
sociálních službách
2 A2017/0023-SP/VP 28
34 Dovednosti pro dobré fungování (v)
týmu.
2 A2017/0026-SP/PC/VP 16
35 Doprovázení klienta na veřejnosti:
Jak se chovat a jak reagovat?
2 A2017/0027-SP/PC/VP 8
36 VEDENÍ PORAD A FACILITAČNÍ TECHNIKY
PRO MANAŽERY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
2 A2017/0031-SP/VP 16
37 Kdo bude mít potíže? Právní
odpovědnost při poskytování
sociálních služeb.
2 A2017/0054-SP/PC/VP 16
38 Práce s motivací klienta a hranice
služby.
2 A2017/0009-SP/PC/VP 16
39 Řešení a zvládání konfliktů (1
den)
2 A2017/0148-SP/PC/VP/PP 8
40 Individuální plánování 2 A2017/0055-SP/PC/VP 8
41 Jak hodnotit kvalitu služby - standard
č. 15
2 A2017/0058-SP/VP 8
42 JAK TO VYDRŽET V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH ANEB PRAKTICKÁ PSYCHOHYGIENA
2 A2017/0060-SP/PC/VP/PP 16
43 Práce s emocemi v sociálních
službách
2 A2017/0063-SP/PC/VP/PP 16
44 Řešení a zvládání konfliktů (2
dny)
2 A2017/0062-SP/PC/VP/PP 16
45 Spolupráce s lidmi s obtížemi v
porozumění
2 A2017/0017-SP/PC/VP/PP 16
46 Standardy kvality sociálních služeb v
praxi
2 A2017/0019-SP/PC/VP 24
47 Psaní záznamů v sociálních
službách.
2 A2017/0434-SP/PC/VP 8
48 Vidět znamená vědět: nácvik
používání principů úspěšné
komunikace prostřednictvím videa
2 A2021/0491-SP/PC/PP 12
49 Kdo bude mít potíže? Právní
odpovědnost při poskytování
sociálních služeb
2 A2021/0254-SP/PC/VP 16
50 Hranice ve vztahu s klientem a práce s
limity klienta
2 A2021/0250-SP/PC/VP 16
51 Práce s motivací klienta a hranice
služby
2 A2021/0262-SP/PC/VP 16
52 Dovednosti pro dobré fungování (v)
týmu
2 A2021/0288-SP/PC/VP 16
53 Úvod do deinstitucionalizace a
transformace sociálních služeb
2 A2021/0251-SP/PC/VP 8
54 Deinstitucionalizace a transformace
sociálních služeb
2 A2021/0253-SP/PC/VP 16
55 Jak to vydržet v sociálních
službách aneb praktická psychohygiena
2 A2021/0260-SP/PC/PP/VP 16
56 Práce s emocemi v sociálních
službách
2 A2021/0261-SP/PC/PP/VP 16
57 Písemná pravidla a metodiky v
organizaci
2 A2021/0248-SP/PC/VP 8
58 Jak poskytovat zpětnou vazbu klientovi
sociální služby
2 A2021/0264-SP/PC/VP 16
59 Konflikty - jak se v nich vyznat? 2 A2021/0263-SP/PC/PP/VP 8
60 Doprovázení klienta na veřejnosti:
Jak se chovat a jak reagovat?
2 A2021/0265-SP/PC/VP 8
61 Úvod do řízení změny v organizaci
poskytující sociální služby - Jak
prosazovat změny a pracovat s odporem
zaměstnanců
2 A2021/0454-SP/VP 8
62 Alternativní a augmentativní
komunikace
2 A2021/0455-SP/PC/PP/VP 24
63 Individuální plánování 2 A2021/0477-SP/PC/VP 8
64 Jak hodnotit kvalitu služby - standard
č. 15
2 A2021/0480-SP/VP 8
65 Rodinní příslušníci dospělých
uživatelů sociálních služeb: Jak s
nimi (ne)spolupracovat?
2 A2021/0478-SP/PC 16
66 Dovednosti pro udržení hranic v
profesionálním vztahu
2 A2021/0479-SP/PC 8
67 Standardy kvality sociálních služeb v
praxi
2 A2021/0490-SP/PC/VP 24
68 Jak zadávat a kontrolovat úkoly v
sociálních službách.
3 A2017/0007-SP/VP 8
69 Role manažera II.: Efektivita a
de/motivace v každodenní práci
manažera
3 A2017/0016-SP/VP 8
70 Role manažera v sociálních službách 3 A2017/0057-SP/VP 8
71 Psaní záznamů v sociálních
službách II.
3 A2019/1228-SP/PC/VP 8
72 Jak zadávat a kontrolovat úkoly v
sociálních službách
3 A2021/0481-SP/VP 8
73 Role manažera II.: Efektivita a
de/motivace v každodenní práci
manažera
3 A2021/0256-SP/VP 8
74 Role manažera v sociálních službách 3 A2021/0258-SP/VP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
riziko vzniku dekubitů * adresy organizací * rss zprávy * paliativní péče