Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MZČR

www.mzcr.cz


50/2020 K mimořádnému opatření 5503/2020-10/PRO


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  30.3.2020 | 11:18


63/2020 Návrat osob ze zahraničí v souvislosti s koronavirem


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  30.3.2020 | 11:15


49/2020 Odměny vyšších státních úředníků


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  30.3.2020 | 11:13


43/2020 Specifické hygienické požadavky na přítomnost osob ve zdravotnickém zařízení


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  30.3.2020 | 11:11


44/2020 Jakým způsobem je zajištěno, aby se koronavirus nedostal na území ČR bacilonosičem


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  30.3.2020 | 11:09


42/2020 Transsexuální pacienti


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  30.3.2020 | 11:07


47/2020 Klinický logoped


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  30.3.2020 | 11:05


45/2020 Metodické návody k 373/2011


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  30.3.2020 | 11:02


Při příjmu do domovů pro seniory bude u klientů prováděn test na přítomnost koronaviru a zaváděna preventivní karanténa

Vyžadováno bude vstupní vyšetření klientů na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem a umístění po dobu 14 dnů do samostatného pokoje. Oboje bude platit od 30. března 2020.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  29.3.2020 | 23:58


Mimořádné opatření - nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání nových klientů a jejich testování na COVID-19


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  29.3.2020 | 22:50


Ministerstvo zdravotnictví bude lékařům a lékárníkům v terénu dodávat 300 tisíc respirátorů týdně

Díky několika velkým dodávkám materiálu v tomto týdnu je MZ ČR schopné pravidelně zásobovat respirátory nejen velké nemocnice, ale také praktické a dětské lékaře, stomatology, ambulantní specialisty a lékárníky.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  29.3.2020 | 19:19


Ministerstvo zdravotnictví vydává režimová a organizační opatřeni pro ochranu seniorů v sociálních zařízeních

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v souvislosti se zvýšeným rizikem přenosu nákazy mezi klienty a zaměstnanci domovů pro seniory a lůžkových zařízení poskytovatelů sociálních služeb mimořádná režimová a organizační opatření pro maximální zajištění ochrany
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  28.3.2020 | 0:08


Návrh OOP - zařazení na Seznam nízkomolekulární hepariny


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  27.3.2020 | 22:44


Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení k nošení respirátorů a roušek pro vybrané profese

Odborníci Ministerstva zdravotnictví připravili doporučení obsahující rozdělení typů ochranných pomůcek podle vybraných profesí. Součástí je také návod, jak roušku správně nasadit, sejmout a zlikvidovat.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  27.3.2020 | 21:18


Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s odbornou společností upravilo mimořádné opatření týkající se zákazu návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Cílem opatření je maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi tak, aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  27.3.2020 | 20:25


Ochranné opatření - zákaz účasti diváků na Světovém poháru v biatlonu


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  2.3.2020 | 23:55


Ochranné opatření - zákaz letů z Korejské republiky


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  2.3.2020 | 23:45


Ochranné opatření - zákaz letů z Itálie


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  2.3.2020 | 22:36


Ochranné opatření - zákaz letů z Číny


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  3.2.2020 | 23:36


Vzdělávací programy 2019 - LÉKAŘI


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  13.2.2019 | 11:29


Osobni asistence.cz
deklarace lidských práv * péče o nemocné * deklarace lidských práv * deklarace lidských práv


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[58]