Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MZČR

www.mzcr.cz


Náměstkem pro zdravotní péči se stal Aleksi Šedo

Na základě doporučení nezávislé výběrové komise byl na funkci náměstka pro zdravotní péči vybrán Aleksi Šedo, dosavadní děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jmenován bude v nejbližších dnech, do funkce nastoupí 1. září 2020.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  22.7.2020 | 0:24


Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  21.7.2020 | 19:57


Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační program na mimořádné odměny pro zdravotníky v sociálních službách

Program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn za práci konanou ve ztíženém pracovním prostředí v období od 13. března do 31. května 2020 v souvislosti s epidemií covid-19. Předkládání žádostí končí 21. srpna 2020.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  21.7.2020 | 19:50


ČR si dlouhodobě udržuje vynikající výsledky prenatální péče

Perinatologická data opět dokazují, že české porodnictví dosahuje skvělých výsledků. Údaje 88 porodnických zařízení v ČR z předchozího kalendářního roku ukazují, že klesá podíl novorozenců s nízkou porodnickou hmotností.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  21.7.2020 | 18:44


Vyhláška č. 307/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  18.7.2020 | 21:08


Vyhláška č. 259/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  18.7.2020 | 21:07


Vyhláška č. 279/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  18.7.2020 | 21:06


Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 287/2020 Sb. o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  18.7.2020 | 20:50


Zaměstnavatelé budou povinni u vybraných zahraničních pracovníků vyžadovat negativní test na covid-19

Nově bude test na covid-19 požadován u pracovníků z Bulharska, Rumunska, Portugalska a většiny mimounijních zemí. Pro české občany cestující z a do těchto zemí se nic nemění.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  17.7.2020 | 22:21


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení pohotovostní operační centrum (2689)


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  17.7.2020 | 21:48


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení pohotovostní operační centrum (2688)


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  17.7.2020 | 21:39


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení pohotovostní operační centrum (2687)


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  17.7.2020 | 20:39


Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 20. 7. 2020


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  17.7.2020 | 17:47


Vliv epidemie koronaviru na nárůst duševních onemocnění u Čechů projednala Rada vlády pro duševní zdraví

Rada vlády pro duševní zdraví na svém 2. jednání probrala dopady do oblasti duševního zdraví v souvislosti s epidemií koronaviru, novinky v reformě péče o duševní zdraví a schválila Národní akční plán prevence sebevražd.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  16.7.2020 | 19:29


Návrh OOP – zákaz distribuce do zahraničí LP ROACTEMRA


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  16.7.2020 | 18:38


Předběžné OOP – zákaz distribuce do zahraničí LP ROACTEMRA


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  16.7.2020 | 18:36


Návrh OOP – zařazení na Seznam LP NEO-GILURYTMAL


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  16.7.2020 | 18:32


Aktuální kvalita koupacích vod v České republice


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  3.7.2020 | 18:05


Seznam poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče v České republice

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče v České republice.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  22.6.2020 | 17:34


Připravovaná legislativa

V této části uvádíme návrhy právních předpisů nacházejících se v legislativním procesu.   Stránka je aktualizována 1x měsíčně. Upo..
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  27.10.2009 | 5:00


Osobni asistence.cz
práva pacientů * dekubity - proleženiny * péče a lidská důstojnost * o bolesti a její léčbě


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[58]