Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MZČR

www.mzcr.cz


Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy, prozatím z něj vyřadilo Srbsko a Černou Horu

Po vyhodnocení epidemiologické situace z dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí s nízkým rizikem nákazy.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  10.7.2020 | 22:04


Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 včetně zemí, které nesplňují podmínku reciprocity


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  10.7.2020 | 21:58


Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo algoritmus k ukončení karantény

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo algoritmy testování metodou PCR, ve kterých jsou zohledněny nové poznatky k ukončení karanténních opatření.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  10.7.2020 | 11:44


OOP – zařazení na Seznam LP ELIQUIS


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  10.7.2020 | 0:05


Informace o neformální videokonferenci ministrů zdravotnictví nahrazující zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část zdraví) dne 12. června

S ohledem na krizi covid-19 jednali ministři prostřednictvím videokonference. ČR byla zastoupena Radkem Policarem, náměstkem ministra zdravotnictví pro legislativu a právo.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  9.7.2020 | 13:57


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení epidemiologie a podpory zdraví odboru ochrany veřejného zdraví (2696)


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  9.7.2020 | 0:30


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení epidemiologie a podpory zdraví odboru ochrany veřejného zdraví (2697)


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  9.7.2020 | 0:27


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení chemických látek a biocidních přípravků (2699)


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  9.7.2020 | 0:21


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení hygieny obecné a komunální odboru ochrany veřejného zdraví (2698)


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  9.7.2020 | 0:17


217/2020 Žádost o poskytnutí stanoviska k § 15 odst. 1 Zákona


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  7.7.2020 | 14:35


219/2020 Dotaz na podklady k mimořádných opatřením


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  7.7.2020 | 14:33


215/2020 Dotazy k vyhlášení nouzového stavu


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  7.7.2020 | 14:30


Aktuální kvalita koupacích vod v České republice


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  3.7.2020 | 18:05


Dostupnější moderní léky či více kompetencí pro sestry přináší jedna z největších novel za poslední dvě dekády

Novela zákona řeší několik oblastí souvisejících s dostupností hrazených zdravotních služeb a zejména reaguje na výrazný posun na poli nejmodernějších léků.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  3.7.2020 | 14:47


Ministerstvo zdravotnictví spouští novou linku pro veřejnost, zdravotnická část linky 1212 končí

Po více než 100 dnech dobrovolníci ze zdravotnické linky s volbou 2 pod celostátní infolinkou 1212 ukončují činnost. Zdravotnická linka nyní přechází přímo pod oddělení pro veřejnost Ministerstva zdravotnictví s novým jednotným číslem 224 972 222.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  1.7.2020 | 10:47


Ministerstvo zdravotnictví vybralo dalších 8 Center duševního zdraví v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  23.6.2020 | 16:50


Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2020


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  5.6.2020 | 11:55


Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  28.11.2019 | 11:30


Přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Ministerstvo zdravotnictví přistupuje k pravidelnému zveřejňování výsledků přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Tyto informace jsou poskytovány za účelem snadné orientace veřejnosti v hospodaření zdravotních pojišťoven.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  13.11.2014 | 16:26


Zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven

Počínaje červencem 2013 přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví k pravidelnému zveřejňování zůstatků na fondech zdravotních pojišťoven za účelem snadné orientace veřejnosti v hospodaření zdravotních pojišťoven.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  16.7.2013 | 11:07


Osobni asistence.cz
práva duševně postižených * klienti osobní asistence * o bolesti a její léčbě * mapa webu


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[58]