Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MZČR

www.mzcr.cz


Opatření ministra zdravotnictví ke zvýšení proočkovanosti proti spalničkám u zdravotnických pracovníků

Vzhledem k rychle rostoucímu počtu případů spalniček dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nařídil v přímo řízených nemocnicích očkování proti spalničkám u zdravotníků na vybraných odděleních, jako jsou například urgentní příjmy.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  22.2.2019 | 18:12


V České republice stále přetrvává plošná chřipková epidemie

Nejnovější údaje potvrzují, že i přes pokles nemocnosti stále přetrvává, i když již slábnoucí, plošná chřipková epidemie na celém území ČR. Cirkuluje převážně virus chřipky typu A.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  22.2.2019 | 16:28


Návrh OOP - zákaz distribuce do zahraničí LP CERVARIX


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  22.2.2019 | 15:57


Předběžné OOP - zákaz distribuce do zahraničí LP CERVARIX


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  22.2.2019 | 15:53


Rozhodnutí č. j. MZDR45902/2016-2/FAR, sp. zn. L45/2016

Vyvěšeno dne: 22. 2. 2019
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  22.2.2019 | 15:44


Stanovení nebezpečného výrobku: ROYAL COBRA, Shirley May, EAU DE TOILETTE

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  22.2.2019 | 14:54


Vyhlášení výsledku jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2019 – 2022 (VES 2019)

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek jednostupňové veřejné soutěže na léta 2019 – 2022 („VES 2019“) na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  21.2.2019 | 14:41


Rozhodnutí č. j. MZDR45898/2016-2/FAR, sp. zn. L46/2016

Vyvěšeno dne: 21. 2. 2019
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  21.2.2019 | 13:36


Zasedání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví

V úterý 19. února se za účasti Mgr. Alice Strnadové, MBA, ředitelky Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestry ČR, uskutečnilo již 7. zasedání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  21.2.2019 | 13:24


Hlasování a výsledek VŘ ze dne 19.2.2019 pro území okresů Uherské hradiště, Zlín a Hodonín na poskytování dlouhodobé lůžkové péče

Hlasování a výsledek VŘ na poskytování dlouhodobé lůžkové péče v oboru paliativní medicína (OD: 00030) pro území okresů Uherské hradiště, Zlín a Hodonín, konaného na MZ ČR dne 19.2.2019
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  21.2.2019 | 11:00


Hlasování a výsledek VŘ ze dne 19.2.2019 pro území Ústeckého kraje na poskytování akutní lůžkové péče

Hlasování a výsledek VŘ na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie pro území Ústeckého kraje, konaného na MZ ČR dne 19.2.2019
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  21.2.2019 | 10:57


Hlasování a výsledek VŘ ze dne 19.2.2019 pro území České republiky na poskytování následné a lůžkové péče

Hlasování a výsledek VŘ na poskytování následné a lůžkové péče v oboru psychiatrie (OD: 00021) pro území České republiky, konaného na MZ ČR dne 19.2.2019
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  21.2.2019 | 10:17


Ředitel Psychiatrické nemocnice Brno rezignoval

Dlouholetý ředitel Psychiatrické nemocnice Brno Marek Radimský dnes rezignoval na svou funkci, ministr zdravotnictví jeho rezignaci přijal.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  19.2.2019 | 17:01


Žádosti o poskytnutí dotace splňující formální náležitosti


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  11.2.2019 | 11:43


Výzva k předkládání žádostí o dotaci


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  21.1.2019 | 16:27


Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

Ministerstvo zdravotnictví na základě ustanovení § 11 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů vede Seznam léčivých přípravků, při jejichž nedostatku bude ohrožena dostupnost a účinnost léčby pacientů v ČR
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  28.11.2017 | 11:30


Seznam regulovaných zdravotnických povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  12.9.2014 | 11:53


Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání - ONP

Kontakty na pracovníky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání na MZČR
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  1.11.2013 | 9:00


Seznam akreditovaných pracovišť


Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  25.3.2008 | 1:00


Jak lze získat akreditaci a co je nutné doložit?

aktualizace: 27. 10. 2017 /// Formuláře a doklady nutné k udělení/prodloužení akreditace pro zdravotnické zařízení nebo jinou fyzickou nebo právnickou osobu - uskutečňování vzdělávání ve vzdělávacím programu.
Zdroj:www.mzcr.cz|  Uveřejněno zde:  5.6.2007 | 2:00


Osobni asistence.cz
paliativní péče * deklarace lidských práv * charta práv tělesně postižených * práva duševně postižených


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[58]