Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MPSV

Tiskové zprávy MPSV


MPSV spustilo kontroly podpory na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou, od července chystá změny


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  22.3.2023 | 16:06


Podpora dětských skupin: MPSV pomůže obcím při budování nových kapacit, vyhlásilo další dotační výzvu


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  21.3.2023 | 16:18


MPSV vyhlásilo výzvu zaměřenou na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny nepobytových sociálních služeb


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.3.2023 | 14:00


Podpora podnikového vzdělávání z evropských dotací pokračuje, MPSV vyhlásilo novou výzvu


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.3.2023 | 11:00


MPSV nesouhlasí s některými závěry kontroly NKÚ ohledně podpory genderových auditů


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.3.2023 | 9:14


MPSV týdně zablokuje desítky falešných webů. Tváří se jako oficiální stránky ministerstva, jde o podvod


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  16.3.2023 | 11:01


Prezident podepíše úpravu červnové valorizace, průměrný důchod tak překročí 20 tisíc korun


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  15.3.2023 | 17:09


MPSV opět podpoří vznik dětských skupin, na novou výzvu je z fondů EU vyčleněno 300 milionů korun


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  10.3.2023 | 11:31


Ministr Jurečka chce prověřit hospodaření Úřadu práce, předal podnět NKÚ


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  2.3.2023 | 16:56


Sněmovna schválila novelu zákona Lex Ukrajina. Přinese lepší zacílení podpory a jednodušší administrativu


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  24.2.2023 | 13:12


Červnová valorizace důchodů: průměrný starobní důchodce dostane o 750 korun více


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  15.2.2023 | 15:06


Viktor Najmon byl odvolán z funkce generálního ředitele Úřadu práce ČR


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  15.2.2023 | 8:02


Projekt EURES+3Z Up! zkvalitní služby Úřadu práce a zatraktivní pracovní trh nejen pro zahraniční pracovníky


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  6.2.2023 | 15:13


MPSV má kompromisní návrh novely zákoníku práce, ta přinese dovolenou „dohodářům“ a zakotvuje pravidla pro home office


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  1.2.2023 | 16:01


Sleva na pojistném u zkrácených úvazků bude platit už od začátku února


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  31.1.2023 | 16:14


Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny čekají úpravy, od července se změní podmínky čerpání humanitární dávky


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  31.1.2023 | 12:51


Pojistné milostivé léto: Dlužníci na sociálním pojištění dostanou šanci se vyhnout penále i exekucím


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  25.1.2023 | 16:48


MPSV bude zjišťovat spokojenost klientů s vyřizováním žádostí o příspěvek na bydlení


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.1.2023 | 14:59


Unikátní průzkumy MPSV: osm z deseti velkých firem hledá nové pracovníky, dvě třetiny zaměstnavatelů plánují růst mezd


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  19.1.2023 | 13:32


MPSV ve spolupráci s UNICEF vyhlásilo novou dotační výzvu na podporu a začleňování rodin z Ukrajiny


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  5.1.2023 | 13:10


Osobni asistence.cz
charta práv tělesně postižených * paliativní péče * asistence pro seniory * soubory ke stažení


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[69]