Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MPSV

Tiskové zprávy MPSV


Dřívější odchod do důchodu pro náročné profese, zvýhodnění pro pracující důchodce. MPSV odesílá na vládu důchodovou reformu


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  1.3.2024 | 9:44


Další podpora rodin musí být jednou z priorit vlády, vyplývá ze Zprávy o rodině. Ta pojmenovává některé výzvy, ale i jejich řešení


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  28.2.2024 | 16:27


Dva roky pomoci ukrajinským uprchlíkům v datech MPSV: do rozpočtu přispěli dvojnásobek toho, kolik stála humanitární dávka


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  23.2.2024 | 11:52


Slevu na pojistném měsíčně využívá přes 85 tisíc zaměstnanců. Podpora zkrácených úvazků zvyšuje flexibilitu trhu práce


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.2.2024 | 12:16


Od července vzroste příspěvek na péči. Ve čtvrtém stupni pro osoby mimo pobytové služby bude navýšen o téměř 8 tisíc korun


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  9.2.2024 | 12:19


MPSV přichází s největší úpravou systému sociálních dávek za 30 let. Ocení hlavně rodiny a snahu pracovat


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  5.2.2024 | 11:16


MPSV představilo interaktivní model trhu práce. Bude mapovat a modelovat potřebné kapacity pracovní síly, prezentovat klíčová opatření i jejich přínosy


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  25.1.2024 | 14:22


MPSV vítá rozhodnutí Ústavního soudu zamítnout návrh na zrušení zkrácení valorizace


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  24.1.2024 | 14:31


Povedlo se. Senát podpořil přiznání průměrných důchodů pro účastníky odboje i boje proti komunismu


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  24.1.2024 | 12:18


MPSV vyhlašuje nové výzvy v rámci NPO. Zaměřují se na zvyšování kapacit služeb sociální prevence a sociálního poradenství nebo rozvoj služeb komunitního typu pro ohrožené děti


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  24.1.2024 | 11:51


MPSV a MZd navrhují efektivnější způsob poskytování zdravotně-sociálních služeb a aktualizaci systému úhrad dlouhodobé péče


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  17.1.2024 | 15:30


Díky spolupráci MPSV a Univerzity Karlovy se zavádí do výuky nový předmět s názvem „Projekt sociálního podniku“


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  17.1.2024 | 15:15


Vláda se vyslovila pro větší podporu při poskytování sociálních služeb v přirozeném prostředí klientů


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  3.1.2024 | 17:28


Projekt DigiKompetence uzavírá první etapu projektů k rozvoji digitálních kompetencí


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  22.12.2023 | 12:21


Vláda schválila záruku průměrných důchodů pro účastníky odboje proti komunismu


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.12.2023 | 14:33


Vláda schválila návrhy MPSV: navýší se například započitatelné náklady na bydlení v souvislosti s humanitární dávkou


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.12.2023 | 14:25


Příspěvek na péči bude navyšován pružněji. Podle návrhu MPSV jej bude moci zvýšit vláda pouze svým nařízením


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  15.12.2023 | 12:05


V Klientské zóně Jenda nově vyřídíte online další dvě dávky. MPSV pokračuje v digitalizaci resortu


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  14.12.2023 | 12:55


Vláda dodržela slib a schválila zvýšení platů ve zdravotnictví. Část lékařů se od ledna přesune do vyšších platových tříd


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  13.12.2023 | 17:31


Co nás čeká s rokem 2024? MPSV přináší kompletní souhrn nejen legislativních novinek, které příští rok vstupují v platnost


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  12.12.2023 | 10:22


Osobni asistence.cz
léčebné masáže * paliativní péče * ošetřování dekubitů * výměna odkazů


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[69]