Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MPSV

Tiskové zprávy MPSV


Důchodová reforma míří na vládu


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  7.5.2021 | 13:10


Kurzarbeit jde do Senátu. Doba, kdy bude v krizi zachraňovat pracovní místa, se blíží


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  7.5.2021 | 12:58


Nezaměstnanost v dubnu klesla na 4,1 %


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  7.5.2021 | 11:41


Dětským skupinám se otevírají dveře k dotacím, do konce července o ně mohou žádat na MPSV


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  3.5.2021 | 17:33


Senát dal zelenou „Izolačce“ do konce června


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  28.4.2021 | 10:46


MPSV poskytne 4 miliardy korun na odměny pro 100 tisíc zaměstnanců v sociálních službách


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  26.4.2021 | 18:09


Sněmovna odhlasovala: přídavky budou vyšší a pro více rodin


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  23.4.2021 | 15:49


Změna zákona o bezpečnosti práce přinese lepší ochranu zdraví zaměstnanců


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  23.4.2021 | 10:34


Ošetřovné se zvýší na 80 procent výdělku. Nová pravidla pomohou většině rodin


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  21.4.2021 | 20:34


Prodloužení Izolačky schválili poslanci. Příspěvek se bude proplácet do konce června


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  21.4.2021 | 15:12


Antivirus je prodloužen do konce května!


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  19.4.2021 | 17:15


Izolačka by měla zaměstnance dál motivovat, aby se nevyhýbali karanténě. Nyní je prodloužení na poslancích


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  19.4.2021 | 16:54


Lidé bez přístřeší dostanou zdarma antigenní samotesty


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  19.4.2021 | 16:00


Program Antivirus bude pokračovat. Pomohl už více než jednomu milionu zaměstnanců


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  13.4.2021 | 13:36


Dětským skupinám pomůže mimořádná dotace MPSV


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  12.4.2021 | 17:15


Inspekce práce pomůže krajským hygienickým stanicím při kontrolách dodržování covidových opatření ve firmách


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  8.4.2021 | 13:41


„Izolačka“ uspěla, lidé se kvůli propadu příjmů už nebojí zůstávat doma v izolaci nebo v karanténě


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  7.4.2021 | 10:59


Nezaměstnanost v březnu klesla na 4,2 %


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  7.4.2021 | 10:39


Jak najít zaměstnání? Úřad práce ČR rozjel novou službu on-line vzdělávání a poradenství


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  26.3.2021 | 13:31


Nový projekt Kompas od března pomáhá najít správný směr trhu práce


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  23.3.2021 | 12:31


Osobni asistence.cz
prevence vzniku dekubitů * osobní asistence * příspěvky na péči * prostředky pro ošetřování dekubitů


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[69]