Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MPSV

Tiskové zprávy MPSV


Reakce MPSV na závěry kontroly NKÚ ohledně podpory rodinné politiky v letech 2018 až 2020


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  28.11.2022 | 8:59


Počet dávek vyplácených uprchlíkům z Ukrajiny klesá, stále častěji nacházejí uplatnění na trhu práce


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  23.11.2022 | 13:22


Dobré zprávy pro zaměstnavatele: rok 2023 přinese větší podporu zkrácených úvazků, rekvalifikace v IT i zakotvení home office


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  23.11.2022 | 13:20


Projekt Kompetence 4.0 otevírá cestu k modernizaci vzdělávání a aktivní podpoře zaměstnanosti v digitální době


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  21.11.2022 | 14:03


Sněmovna schválila zefektivnění a zrychlení lékařské posudkové služby


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  18.11.2022 | 13:11


Balíček pomoci pro zdravotně znevýhodněné definitivně schválen: příspěvek na mobilitu vzroste na 900 korun


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  16.11.2022 | 16:28


Vláda schválila navýšení přídavku na dítě a změny v příspěvku na bydlení


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  16.11.2022 | 15:54


MPSV a EU podpoří zavádění age managementu do firem. Byla vypsána nová dotační výzva


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  15.11.2022 | 14:00


Konference Gender Pay Gap: Co se už povedlo a kudy dál se letos koná při příležitosti Evropského dne rovného odměňování


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  10.11.2022 | 14:51


Sněmovna potvrdila úpravu důchodů: záchranáři mohou jít do důchodu dříve, na výchovné dosáhne více lidí


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  4.11.2022 | 14:47


Balíček opatření pro zdravotně znevýhodněné schválil Senát. Zvýší se příspěvek na mobilitu i na zvláštní pomůcky


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  4.11.2022 | 9:57


Premiér po návštěvě MPSV: Podpora státu míří ke všem, kteří ji v této těžké době potřebují


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  3.11.2022 | 17:27


Sněmovna schválila balíček opatření na podporu zdravotně znevýhodněných, zvýší se příspěvek na mobilitu


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  26.10.2022 | 14:16


Čtvrtý ročník soutěže „Profesionál – koordinátor BOZP na pracovišti“ zná své vítěze


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  25.10.2022 | 14:37


Přídavek na dítě pobírá stále více rodin, od ledna se navýší až o 30 procent


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  25.10.2022 | 10:35


Projekt KOMPAS předvídá vývoj trhu práce již šest let, představil své výsledky


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.10.2022 | 17:19


MPSV vyhlásilo další dotační výzvu pro projekty, které pomáhají lidem prchajícím před válkou na Ukrajině


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.10.2022 | 14:00


MPSV a MŽP chtějí společně chránit domácnosti před zbytečnými výdaji za vysoké ceny energií


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.10.2022 | 11:53


Požádat letos o předčasný důchod může být výhodnější, než čekat na příští rok


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  18.10.2022 | 16:29


Neformální Rada EPSCO se věnovala dopadům energetické krize


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  14.10.2022 | 13:43


Osobni asistence.cz
zajímavé odkazy * hospicová péče * osobní asistence * nabízím asistenci


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[69]