Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MPSV

Tiskové zprávy MPSV


Ministerstva, Evropská komise a UNICEF spolupracují na zlepšování předškolního vzdělávání a péče v České republice


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.9.2023 | 10:52


Milostivé léto III zatím pomohlo 143 tisícům OSVČ a 32 tisícům zaměstnavatelům s dluhy na sociálním pojištění


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  18.9.2023 | 10:57


Vláda schválila navýšení zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky odboje na 2 816 Kč


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  15.9.2023 | 10:30


Reakce MPSV na zvýšení příspěvku na péči


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  14.9.2023 | 17:37


Poslanecká sněmovna dala zelenou on-line žádosti o důchod, novela sjednotí i výplatní termíny důchodů


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  13.9.2023 | 15:42


Zvýšení povědomí rodičů o rané péči zkvalitní život zdravotně postiženým dětem


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  13.9.2023 | 15:34


Poslanci schválili novelu zákoníku práce. Upravuje pracovní režim home office a zavádí dovolenou pro „dohodáře“


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  13.9.2023 | 9:09


Podpora zkrácených úvazků zvyšuje flexibilitu trhu práce, slevu na pojistném od února využilo přes 23 tisíc zaměstnavatelů


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  11.9.2023 | 14:10


Důchody v lednu znovu porostou. Navýší se bezmála o 400 korun, průměrný starobní důchod tak dosáhne 20 700 korun


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  5.9.2023 | 11:32


Reakce MPSV na písemné vyjádření pana prezidenta doprovázející jeho podpis novely zákona o důchodovém pojištění


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  2.9.2023 | 18:53


Do čela Úřadu práce ČR byl dnes jmenován Daniel Krištof


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  1.9.2023 | 8:56


Žadatelům o dávky odpadne povinnost dokládat potvrzení o příjmu. Úřad práce zapojí zaměstnavatele


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  31.8.2023 | 13:24


Náhradní výživné bude pokračovat. Sněmovna schválila návrh MPSV na prodloužení pomoci samoživitelkám o dva roky


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  29.8.2023 | 16:48


Energetická krize zcela neskončila. Vládní kroky však zmírnily dopady růstu cen na domácnosti, cílená podpora zajistí dlouhodobé řešení energetické nouze


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  28.8.2023 | 11:10


Ministr Jurečka na Zemi živitelce představil zákon o sociálním podnikání, stánek MPSV se zaměřuje na bezpečnost práce


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  25.8.2023 | 16:52


S výdaji na školní pomůcky nebo kroužky může na začátku školního roku pomoci i stát, pokračuje projekt Obědy do škol


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  24.8.2023 | 14:42


Klíčové změny v předčasných důchodech a valorizacích schválil Senát, jde o krok směrem k udržitelnosti důchodového systému


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  23.8.2023 | 15:13


Rodičovský příspěvek se přesunul do Klientské zóny JENDA, žádost bude ještě jednodušší. Úřad práce projde transformací


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  17.8.2023 | 15:08


Bilance MPSV: Máme odvahu dotáhnout důchodovou reformu, pamatujeme na rodinu, revidujeme systém sociálních dávek


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  15.8.2023 | 15:03


MPSV vyhlašuje další dotační výzvu pro sociální služby, finance lze využít na pořízení požární signalizace


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  4.8.2023 | 9:37


Osobni asistence.cz
hospice v ČR * hledám asistenci * adresy organizací * rss zprávy


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[69]