Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MPSV

Tiskové zprávy MPSV


S doklady k nároku na dávky lidé zatím na úřad nemusí. Vyhnou se možnému riziku přenosu COVID-19


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  29.10.2020 | 14:49


Krizové ošetřovné po celou dobu uzavření škol a ve výši 70 procent schváleno i Senátem


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  29.10.2020 | 13:12


Koronavirová krize dopadá i na lidi bez domova. MPSV na ně nezapomíná


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  27.10.2020 | 14:27


MPSV, ČSSZ a ÚP ČR omezují 29. a 30. října konzultační a návštěvní dny


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  26.10.2020 | 16:53


Antivirus B prodloužen do konce roku. Vláda schválila pokračování ochrany pracovních míst


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  26.10.2020 | 16:37


Úřady omezují osobní kontakty. ÚP ČR a ČSSZ upravují úřední hodiny, MPSV pozastavuje konzultační dny


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  23.10.2020 | 15:32


Poslanci schválili krizové ošetřovné. Rodiče ho budou čerpat po celou dobu uzavření škol, zvýší se na 70 procent


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  21.10.2020 | 15:34


Je pro vaši firmu BOZP prioritou? Pak můžete zabodovat v evropské soutěži Ceny za správnou praxi! MPSV právě vyhlašuje výzvu


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.10.2020 | 9:25


Lidé pobírající některé dávky zřejmě nebudou muset dokládat aktuální příjmy


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  19.10.2020 | 15:42


Covid odkrývá nerovnosti v odměňování žen a mužů. Trvale podhodnocené ženské sektory teď potřebujeme nejvíce


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  16.10.2020 | 16:14


Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19 pomáhá potřebným i v druhé vlně. A je ještě dostupnější


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  16.10.2020 | 13:35


Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  16.10.2020 | 11:13


MPSV má novou náměstkyni pro řízení sekce legislativy. Stala se jí Dana Roučková


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  15.10.2020 | 14:41


MPSV podpoří pražské organizace působící v sociální oblasti a oblasti práce s dětmi až 100 miliony


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  15.10.2020 | 9:29


Režim A programu Antivirus prodloužen do konce roku. MPSV přichází s vylepšením, které ohroženým zaměstnancům a firmám ještě více pomůže


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  14.10.2020 | 13:25


Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10.2020


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  13.10.2020 | 17:11


Vláda poskytne ochranné pomůcky zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  12.10.2020 | 20:16


Bezpečně, bez front a z pohodlí domova. MPSV umožnilo on-line vyřízení nepojistných sociálních dávek


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  12.10.2020 | 19:57


Další vládní opatření v sociálních službách přinesou větší ochranu pečovatelům, klientům i lidem bez domova. Službám vypomohou i studenti


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  12.10.2020 | 19:35


Roušky a respirátory dostanou také invalidní důchodci a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mladší 18 let


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  12.10.2020 | 19:29


Osobni asistence.cz
užitečné informace pro pacienty * paliativní péče * práva duševně postižených * adresy organizací


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[69]