Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MPSV

Tiskové zprávy MPSV


Nový podcast MPSV: Na vlnách práce a sociální politiky


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.6.2024 | 17:15


Ministr Jurečka v Lucemburku reprezentoval ČR na zasedání Rady EPSCO


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.6.2024 | 17:00


Seniorem jednou bude každý z nás, připravme se na to včas. MPSV vyhlašuje 10. ročník Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  18.6.2024 | 17:09


Zdravotně postiženým uprchlíkům z Ukrajiny vzroste humanitární dávka, schválila vláda


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  12.6.2024 | 19:00


MPSV vyhlašuje dvě dotační výzvy v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  12.6.2024 | 11:08


Česko se více otevře vysoce kvalifikovaným zaměstnancům z bezpečných zemí


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  5.6.2024 | 14:07


Zpráva o stavu důchodového systému potvrzuje nutnost důchodové reformy


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  5.6.2024 | 12:08


S větší podporou náhradní rodinné péče počítá novela, kterou dnes schválili poslanci


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  31.5.2024 | 14:10


MPSV letos zahájilo projekt DigiKvalifikace. Ten připravuje sadu nástrojů pro zprostředkování zaměstnání s cílem snížení administrativní zátěže


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  31.5.2024 | 12:46


Stát, kraje, dopravní svazy a odbory: linková autobusová doprava musí stabilně fungovat


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  30.5.2024 | 14:32


Kampaň na podporu náhradních rodin vrcholí. Zapojte se i vy s hashtagy #diknahradnimrodinam a #babovkovyden


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  29.5.2024 | 13:55


Sedmý ročník konference Fórum rodinné politiky 2024 otevře diskuse o budoucnosti české rodiny


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  28.5.2024 | 15:01


Vláda schválila vznik sousedských dětských skupin. Péče pro předškolní děti se tak stane dostupnější


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  22.5.2024 | 17:10


Prorodinná politika MPSV: Navýšení „rodičáku“, podpora dětských skupin i nová legislativa


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  20.5.2024 | 14:28


Malí výtvarníci obdrželi ceny za ztvárnění tématu digitalizace a jejího dopadu na bezpečnost práce


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  15.5.2024 | 10:54


Vyřizování dávek nemocenského pojištění se díky elektronizaci výrazně zrychlí, schválila vláda v novele zákona


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  7.5.2024 | 15:17


Spravedlivé důchody i pro příští generace. Vláda schválila důchodovou reformu připravenou MPSV


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  30.4.2024 | 12:12


Ministr Jurečka navštívil Ukrajinu. V Kyjevě se zúčastnil summitu k sociální politice, zavítal i do Borodjanky a Buči


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  29.4.2024 | 9:30


MPSV hned dvakrát uspělo v prestižní anketě Zákon roku. Porota ocenila novelu zákoníku práce i zákona o zaměstnanosti


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  26.4.2024 | 9:54


Druhý ročník odborného fóra: Case management a inovace praxe se zaměřením na klienta


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  23.4.2024 | 15:47


Osobni asistence.cz
práva pacientů * deklarace lidských práv * výživa nemocných * práva pacientů


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[69]