Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MPSV

Tiskové zprávy MPSV


MPSV sníží pojistné za rok 2020 také OSVČ v úpadku


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  24.2.2021 | 14:31


MPSV zajistilo podporu provozu kritických informačních systémů nezbytných pro výplatu sociálních dávek a podpor v oblasti zaměstnanosti


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  24.2.2021 | 14:05


MPSV zajistí distribuci 7,5 milionu roušek pro lidi v nouzi


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  22.2.2021 | 22:05


Program Antivirus v březnu neskončí! Pracovní místa bude chránit dál


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  22.2.2021 | 21:50


MPSV vyhlašuje výzvy na podporu rozvoje sociálních služeb v roce 2021


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  17.2.2021 | 14:47


Výpadek příjmů při karanténě zalepí „izolačka“. Pro mimořádný příspěvek se vyslovili i poslanci


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  11.2.2021 | 15:16


MPSV úspěšně čerpá evropské peníze, pomáhají Česku v koronakrizi


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  10.2.2021 | 19:27


Konec strachu z propadu příjmů kvůli karanténě. Návrh ministryně Maláčové na příspěvek pro zaměstnance schválen vládou


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  8.2.2021 | 18:17


V lednu vzrostla nezaměstnanost i počet volných pracovních míst


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  5.2.2021 | 10:02


Tři roky pomáhá otcovská novopečeným tatínkům


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  1.2.2021 | 15:42


Poslanci projednali zvýšení přídavku na dítě. Jednání budou pokračovat


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  27.1.2021 | 12:51


Novela o sociálně-právní ochraně dětí čeká na projednání v Poslanecké sněmovně


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  26.1.2021 | 15:30


Vláda prosadila výraznou pomoc pro osoby s poruchou autistického spektra a osoby s demencí


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  25.1.2021 | 15:41


Přednost při očkování budou mít i klienti a zaměstnanci sociálních služeb


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  13.1.2021 | 18:39


Jak je to s povinnými odvody pro studenty, kteří měli pracovní povinnost během pandemie


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  11.1.2021 | 16:28


Nezaměstnanost v prosinci vzrostla na 4 %


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  8.1.2021 | 10:10


Co se podařilo prosadit resortu práce a sociálních věcí v roce 2020


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  4.1.2021 | 12:05


Sociální služby v roce 2020


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  22.12.2020 | 13:53


Další podpora pracujícím rodinám s dětmi! Vláda schválila zvýšení přídavku na dítě


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  21.12.2020 | 17:13


Zdravotníci nebo pracovníci v sociálních službách si polepší. Ministerstvo práce a sociálních věcí prosadilo zvýšení platových tarifů


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  21.12.2020 | 17:06


Osobni asistence.cz
informační portál * prostředky pro ošetřování dekubitů * nabízím asistenci * paliativní péče


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[69]