Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MPSV

Tiskové zprávy MPSV


MPSV vyhlásilo 2. kolo dotační výzvy na mimořádné odměny pro zaměstnance sociálních služeb. Ti mohou dostat až desetitisíce korun


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  9.7.2020 | 14:02


Na pomoc sociálním službám je připravena další miliarda. MPSV zveřejnilo dotační výzvu


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  9.7.2020 | 14:00


Poslanci projednali návrh zákona o náhradním výživném. Samoživitelky a samoživitelé nezůstanou bez peněz


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  7.7.2020 | 18:30


Nezaměstnanost v červnu vzrostla na 3,7 procenta


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  7.7.2020 | 8:42


Příprava důchodové reformy pokračuje. Komise jednala o úpravách potřebné doby pojištění pro nárok na penzi


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  3.7.2020 | 13:43


Program Antivirus zachránil místo každému čtvrtému zaměstnanci v soukromém sektoru


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  2.7.2020 | 15:23


Lidem s dotazy během koronakrize významně pomáhal na webu MPSV, ČSSZ a ÚP online komunikační asistent


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  2.7.2020 | 11:49


Zrušení karenční doby přispělo ke zvládnutí epidemie COVID-19


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  1.7.2020 | 15:33


Přehledy o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat jednoduše a online až do 18. 9. 2020


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  25.6.2020 | 14:51


Ministryně Maláčová ocenila obce přátelské rodině a seniorům


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  23.6.2020 | 15:59


MPSV prosadilo významnou pomoc pro pěstouny a ohrožené děti


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  22.6.2020 | 16:59


Vláda schválila dofinancování krizových zařízení pro děti. MPSV mezi jejich provozovatele rozdělí 26 milionů


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  22.6.2020 | 16:56


Evropské peníze pomáhají v oblasti sociálního bydlení. Projekt MPSV podpořil více než 500 domácností


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  18.6.2020 | 13:54


Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení se od července změní


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  17.6.2020 | 9:57


Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit sociální pojištění. Sněmovna schválila návrh ministryně Maláčové na rozšíření programu Antivirus


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  16.6.2020 | 16:52


MPSV sociálním službám dofinancuje 1 miliardu na zvýšené náklady na provoz v souvislosti s COVID-19


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  15.6.2020 | 15:31


Ministryně práce Jana Maláčová prosadila pomoc pro samoživitele a samoživitelky


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  15.6.2020 | 15:05


Další výrazná pomoc zaměstnavatelům i rodinám ze strany MPSV. Senát schválil novelu zákoníku práce


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  10.6.2020 | 13:22


Podávání žádostí o dotace na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách se blíží ke konci


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  9.6.2020 | 13:38


Program Antivirus A se prodlouží do konce srpna


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  8.6.2020 | 17:43


Osobni asistence.cz
zákon o sociálních službách * asistenti pro osoby s postižením * adresy organizací * prostředky pro ošetřování dekubitů


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[69]