Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy MPSV

Tiskové zprávy MPSV


MPSV vyhlásilo nominace do nového ročníku ocenění Gratias pro sociální pracovníky


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  19.8.2022 | 11:46


MPSV zřídilo linku sociální asistence pro občany Ukrajiny


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  17.8.2022 | 17:58


Klientský portál pro žádost o příspěvek na dítě běží bez omezení


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  15.8.2022 | 19:53


Víte, které profese budou ve vašem kraji žádané?


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  10.8.2022 | 16:36


Falešné domény napodobují web MPSV. Jde o phishing, stránky jsou již zablokovány


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  4.8.2022 | 13:48


O rodičovský příspěvek lze ode dneška požádat on-line, měnit bude možné i měsíční čerpání


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  1.8.2022 | 16:53


Začal se vyplácet jednorázový příspěvek na dítě, požádat bude možné od poloviny srpna


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  28.7.2022 | 16:31


Náhradní výživné pomáhá více než deseti tisícům dětí


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  27.7.2022 | 15:53


Důchodci si od ledna opět polepší, tentokrát v průměru minimálně o 850 korun. Nově se bude vyplácet i výchovné


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  26.7.2022 | 15:53


MPSV nesouhlasí s některými závěry kontroly NKÚ ohledně financování podpory sociálního podnikání


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  25.7.2022 | 7:57


Nové podmínky úhrad zdravotního pojištění uprchlíků: stát jej už nebude platit všem


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  22.7.2022 | 9:43


Projekt KOMPAS předpovídá vývoj trhu práce v celé České republice i na úrovni jednotlivých krajů


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  19.7.2022 | 14:59


Až 1,3 miliardy korun z evropských peněz lze využít pro venkovská komunitní centra a na sociální práci


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  19.7.2022 | 10:23


Kontroly firem ukázaly, že ukrajinští zaměstnanci pracují za férových podmínek


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  15.7.2022 | 15:09


Balíček opatření na podporu zdravotně znevýhodněných: Navýší se příspěvek na mobilitu nebo při nákladných dietách


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  15.7.2022 | 9:30


MPSV má unikátní data o uprchlících z Ukrajiny, polovina domácností má dítě mladší 5 let


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  13.7.2022 | 15:32


MPSV dofinancuje sociální služby, půjde o 3,2 miliard


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  12.7.2022 | 18:51


Ministr Jurečka v Bruselu představil priority předsednictví, mezi jinými boj s energetickou chudobou či podporu pečujících osob


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  11.7.2022 | 20:02


Do konce července probíhá velký celorepublikový průzkum Kvalita výkonu sociální práce v ČR


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  7.7.2022 | 17:07


Půlroční bilance MPSV: digitalizace dávek, příspěvek na dítě, trojí valorizace penzí a pomoc uprchlíkům


Zdroj:Tiskové zprávy MPSV|  Uveřejněno zde:  4.7.2022 | 13:43


Osobni asistence.cz
poskytovatelé péče * inzerce * hospice v ČR * poskytovatelé péče


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[69]