Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy o víře

www.vira.cz


 www.vira.cz

Samota může být občas i dobrým učitelem

Rozmlouvala jsem s Bohem, protože jsem neměla s kým mluvit.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  29.5.2024 | 11:29


Boží tělo -svátek

Slavnost Těla a krve Páně


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  27.5.2024 | 0:00


Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  23.5.2024 | 11:17


Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Emil Kapaun


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  22.5.2024 | 0:00


Bůh nemá rád uniformitu

Lidé odedávna vnímali úžasnou rozmanitost života na Zemi. 


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  21.5.2024 | 17:13


Nejsvětější Trojice

V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  20.5.2024 | 0:35


Krásné věci lze tvořit kdykoli – i s dětmi na klíně

Jak mi Bůh ukázal, že rodinný, kreativní a umělecký život jsou slučitelné.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  15.5.2024 | 14:36


15. květen - Mezinárodní den rodiny

15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v rejstříku), rodičovství a výchova (v rejstříku). Základem dobré rodiny je dobré manželství.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  14.5.2024 | 0:00


Český den proti rakovině 15. 5. 2024

Od 15. 5. 2024 probíhá na celém území tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. 


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  13.5.2024 | 9:26


Jen když jsme si jisti budoucností, můžeme žít v přítomnosti

Naděje dává odpověď našemu srdci, ​když se v nás objeví otázka: „Co se mnou bude?“


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  10.5.2024 | 16:26


Jak odpustit zlé matce?

Pokaždé se chytím do její pasti a bere mi to energii. Jinak jsem klidný a milující člověk, ale s matkou mě ovládne vztek, který mě pohlcuje. 


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  9.5.2024 | 0:07


Letnice, Svatodušní svátky...

Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024: 19.5. 


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  9.5.2024 | 0:00


Výročí narození Sophie Scholl z odbojové skupiny Bílá růže (Weisse Rose)

Sophie Schollová se narodila 9.5.1921 v křesťanské rodině. Zemřela v necelých dvaadvaceti letech pod gilotinou v Mnichově (22.2.1943). Sophiin život rámuje dvojí křest – první, v útlém věku, jí daruje dvě jména: Sofia Magdalena. O druhém křtu sní v noci před popravou – nese k němu vlastní dítě, cítí, že se kamsi nenávratně propadá, avšak podaří se jí dítě zachránit, zatímco ona sama klesá do propastných hlubin. “Dítě symbolizuje, že navzdory smrti naše myšlenky zvítězí”, komentuje v deníku svou volbu.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  8.5.2024 | 0:42


Duch Svatý nás vyvádí ze zajetých kolejí

Jak získat nepatrnou představu o Duchu Svatém: 
Představte si kapku rosy, jak se třpytí na okvětním plátku, 
představte si majestátnost horského vrcholu, 
představte si bujarost Rachmaninovovy symfonie…


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  8.5.2024 | 0:32


Svátek matek

Datum Dne matek připadá v roce 2024 na neděli 12.5.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  6.5.2024 | 0:00


Svatodušní novéna

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  6.5.2024 | 0:00


Nanebevstoupení Páně

Ježíš nám otevřel přístup k Bohu.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  6.5.2024 | 0:00


Kdy jsou Letnice?

Letnice (Slavnost seslání Ducha svatého) - datum


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  2.5.2024 | 11:52


Bůh může oživit pouště v nás

„Každý, kdo pije normální vodu, bude znovu žíznit,“ řekl Ježíš. “Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude už žíznit navěky" (srov. Bible Jan 4, 13-15).


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  1.5.2024 | 0:00


Sportujte v květnu a podpořte hladovějící v Etiopii

Květnové sportování pro děti v Etiopii, sponzoři proplácí kilometry


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  30.4.2024 | 12:43


Svátek práce 1. 5.

Jaký je hlubší smysl lidské práce?


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  30.4.2024 | 7:52


Kdy je Den matek

Svátek matek - datum


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  29.4.2024 | 11:50


Pálení čarodějnic aneb Jak vysvětlit dítěti některé pohanské zvyky

Ráda bych se zeptala jak vysvětlit dětem některé pohanské zvyky a svátky. Konkrétně se jedná o 30. dubna, kde je na hodně místech dělána vatra a říká se, že se pálí čarodějnice.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  25.4.2024 | 0:00


Propásla jsem tolik krásy a radosti!

Žasnu nad tím, kolik času jsem v mládí promarnila v obavách, co si o mně druzí pomyslí. Kolik radosti a krásy jsem propásla, když jsem chodila se strachem, že si mě všimne někdo, komu se nebudu zamlouvat a kdo mě třeba urazí.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  24.4.2024 | 12:53


Den skautů - 24. duben

Na svátek sv. Jiří se připomíná Den skautů.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  23.4.2024 | 0:00


Den Země - 22. dubna

22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači Matky Země. Naopak, jako křesťané máme cítit zodpovědnost za svět, který nám byl svěřen a ve kterém čteme jako v knize o moudrosti a kráse obtištěné jeho Stvořitelem.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  21.4.2024 | 0:00


Bůh mi nepomohl, útočiště nacházím v temnotě

Od mala jsem byla zneužíváná, nezažila normální rodinu, vztahy. Jen lhostejnost, neupřímnost, samý podraz.... Mockrát jsem prosila Boha, abych našla smysl života, ale za celý svůj život jsem nenašla vnitřní klid.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  19.4.2024 | 8:47


Máš před sebou velký problém?

Máš před sebou velký problém? Řekni mu, že tvůj Bůh je větší. 


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  17.4.2024 | 0:49


Papež František se setkal se zástupci dospělé větve italského skautingu

Papež František přijal zástupce italského katolické skautského hnutí dospělých (MASCI) při  příležitosti 70. výročí jeho založení.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  15.4.2024 | 11:32


Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého Československa. Tímto začala likvidace mužských klášterů v socialistickém Československu. Řeholníci byli internováni a budovy uzmula do správy státní moc. Dějiny ale nakonec (opět) ukázaly, že Ježíšovo dílo lze pronásledovat, ničit, škodit mu, ale nelze ho zničit...


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  13.4.2024 | 0:00


Podpořte jedinečné poutní místo Lomec

Malé a jedinečné poutní místo Lomec se nachází u jihočeských Vodňan uprostřed lesa. Jde o poutní dům, kde je možné spočinout na pár dní, ať už jde o jednotlivce nebo skupiny. Vše se odehrává v malebné přírodě. Na poutě a nejrůznější programy tam směřují mnozí lidé, včetně mnoha hledajících.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  10.4.2024 | 17:32


Přestal jsem věřit v Boha

Po automobilové nehodě mého kamaráda jsem se rozhodl, že už nebudu věřit v Boha. Byl jsem hrdý, že jsem se zbavil něčeho, co zjevně nefungovalo.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  10.4.2024 | 11:20


Slavný americký seriál The Chosen konečně i v češtině

Slavný americký seriál The Chosen o životě Ježíše Krista na TV NOE.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  4.4.2024 | 11:51


Ježíš není naštvaný na ty, kdo selhali

Ježíš Marii z Magdaly říká:  „Jdi k mým bratrům a vyřiď jim…“ Ježíš tedy není naštvaný na své takzvané „přátele“, kteří ho v jeho nejtěžších chvílích opustili. Nazývá je svými bratry...


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  3.4.2024 | 10:42


Jan Pavel II. († 2.4.2005) byl pro komunisty jasný nepřítel / audio k poslechu

Ranou pro komunistický blok byl rok 1978, kdy byl zvolen nový papež a stal se jím polský kardinál Karol Wojtyla. Jeho zvolení do čela církve bylo odvážné z mnoha důvodů: jde o papeže z komunistických zemí a z Polska, země s velkou katolickou tradicí...


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  2.4.2024 | 10:11


Časopis pro dívky IN! – dubnové vydání

Duben je veselý, doslova aprílový měsíc, který přímo vybízí k tomu, abychom se pořádně zasmáli. Nemusí jít jen o nějaký žertík. Někdy neuškodí, když se zasmějeme třeba sami sobě. S úsměvem jde totiž všechno trošku líp.:)  A co jsme pro vás v tomto novém měsíci připravili?


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  1.4.2024 | 16:13


Velikonoční "Pokoj vám", neboli šalóm

Výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom", obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství. (Jan Pavel II.)


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  31.3.2024 | 0:00


Velký pátek

Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  28.3.2024 | 22:00


Zelený čtvrtek

Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  27.3.2024 | 21:18


Bůh dokáže i ze zla vyvodit dobro

V Božím světle můžeme nacházet pozitivní důsledky i negativních a špatných věcí.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  27.3.2024 | 11:40


Velikonoční triduum den po dni (papež František)

I v současné pandemii je Kristův kříž jako maják a znamení naděje, která neklame. (z webu velikonoce.vira.cz)


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  25.3.2024 | 17:01


Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se jmenuje Maria. Když přišel anděl k Marii, nebyl u toho tisk, kameramani ani žurnalisté... (kardinál Joachim Meisner) /odkaz na pastorace.cz/


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  24.3.2024 | 0:00


Květná neděle

Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od...


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  21.3.2024 | 7:52


Nezasloužený blahobyt a bezpečí

Proč jsem se nenarodil  třeba v Africe?


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  20.3.2024 | 13:58


Trpělivost je jako sloup, umožňující pokojný život

Aby lidé spolu dokázali žít v harmonii a pokoji potřebují trpělivost. Trpělivost je jako sloup, který podpírá život nejen v těžkých situacích. V trpělivosti je třeba růst, ale je zároveň i ovocem Božho Ducha (srov. Gal 5,25). 


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  20.3.2024 | 0:51


Proč se Velikonoce nazývají Velikonoce?

Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce? Nebo Jaronoce?


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  20.3.2024 | 0:00


Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

18. 3. 2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Publikueme několik amatérských fotografií...


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  18.3.2024 | 0:00


Velikonoce - informace, význam

Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec recept


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  17.3.2024 | 0:00


Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

Jiří Grygar

Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za což získal řadu ocenění včetně ocenění UNESCO


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  16.3.2024 | 13:30


Co je to mazanec?

Co je to mazanec... Několik osvědčených receptů na velikonoční mazanec.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  16.3.2024 | 0:00


Vyšla již čtvrtá řada oblíbeného seriálu The Chosen

The Chosen: Často jdeme jeden krok vpřed a dva kroky vzad. Elizabeth Tabish, představitelka Marie Magdalény, v rozhovoru s Catholic News Agency hovoří o tom, čím její postava ve čtvrté sérii prochází a jak v ní práce na seriálu znovu probudila lásku k evangeliu.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  15.3.2024 | 10:54


Bůh je maják zářící do mé temnoty

V mých bojích a pochybnostech, v mých selháních Ty neodcházíš. Můj Majáku zářící do temnoty, budu Tě následovat. Tvá úžasná láska mě vede. (My Lighthouse, videoklip + text).


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  12.3.2024 | 16:38


Svatý Patrik 17. března

Etymologie jména Patrik znamená „Vznešený“ nebo „Urozený“.  Českou variantou je jméno Vlastimil. Podle českého kalendáře má svátek 19. února. Celosvětově se den svatého Patrika slaví 17.3.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  12.3.2024 | 12:40


Papež František - výročí volby (13. 3. 2013)


Téma  papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku webu vira.cz


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  11.3.2024 | 15:57


Velikonoce - pracovní listy pro děti

Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  11.3.2024 | 0:00


Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet - symbol boje za lidská práva  i za svobodu vyznání. Vlajka pro Tibet není propagací nějakého náboženství, ale především symbolem boje za lidská práva a i za svobodu vyznání v celé Číně.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  9.3.2024 | 0:00


Zúčastněte se online konference se zakladtelem mezinárodní služby Modlitby 24-7

Již za dva týdny od pátku 22. do soboty 23. 3. proběhne v Praze konference se zakladatelem mezinárodní služby Modlitby 24-7, pastorem a autorem knih o modlitbě Petem Greigem.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  7.3.2024 | 11:27


MDŽ - Mezinárodní den žen - 8.3.

Kontroverzní svátek? Máme slavit Mezinárodní den žen MDŽ, nebo Den matek? Svátek MDŽ byl dříve ideologicky zneužit. To nás ale nemusí odradit od toho, připomenout si, čím je žena dle křesťanského pojetí…


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  7.3.2024 | 0:00


Rád sportuji, píšu fantasy, dívám se na filmy...

Dobrý den, 
jak do života křesťana zapadá hobby, které člověk má? Koníčky, které jej baví?


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  6.3.2024 | 14:24


Jestli fakt jsi, Bože…

„Člověče, Willi, nejsi nemocný?“ plácl mě svou vězeňskou tlapou Dieter po rameni a pokračoval: „Co se to s tebou děje? Kdy‘s naposled někoho zmlátil? “ Rozhlédl jsem se, chytil jsem ho za paži, dotáhl na jeho celu a zavřel dveře. „Nejsem nemocný. Ale něco se opravdu stalo.“ 


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  6.3.2024 | 10:51


Papež František - informace a omalovánky pro děti

Výročí zvolení 13. března 2013


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  6.3.2024 | 0:00


Aleš Opatrný se dožívá 80 let

Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. (* 3. 3. 1944 Praha) stál m.j. u zakládní webových projektů vira.cz, pastoace.cz.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  1.3.2024 | 16:10


Kdy jsou Velikonoce 2024?

Datum Velikonoc 2024


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  1.3.2024 | 11:26


Březnové vydání časopisu IN! pro dívky

Březnové číslo časopisu IN!dívčí svět už se k vám pomalu blíží. Vybíráme několik ukázek z jeho obsahu.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  29.2.2024 | 12:05


Schůzka s Bohem

Evangelium je jako schůzka, kterou si Bůh dává s každým z nás.


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  28.2.2024 | 13:58


Z éry komunismu je nutné se poučit

Výročí komunistického puče 25.2.1948.
Další texty k tématu: Komunismus a socialismus, 1948...


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  24.2.2024 | 0:00


Händel i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) se po prodělané mrtvici dostal na pokraj zhroucení a ochrnula i jeho tvůrčí síla. Jednoho dne mu však došel dopis od s nabídkou oratoria s titulem The Messiah - Mesiáš... (odkaz na pastorace.cz)


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  22.2.2024 | 0:00


Lepší řešení, než má Bůh

Pokušení je pokus hledat lepší řešení, ​než to Boží...


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  21.2.2024 | 12:12


Matka zabila své dvě děti. Proč Bůh nezasáhl?

Právě jsem slyšela ve zprávách, že matka zabila své dvě děti. Chápu svobodnou vůli lidí,  ale proč neochránil aspoň ty děti?


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  21.2.2024 | 9:47


Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z odbojové skupiny Die Weisse Rose (Bílá růže). Řadí se k zástupu mnoha těch, co se nasazovali proti politické zvůli (v jejich případě nacismu).


Zdroj:www.vira.cz|  Uveřejněno zde:  21.2.2024 | 0:00


Osobni asistence.cz
léčebné masáže * zákon o sociálních službách * aspekty péče o nemocné * sociální dávky


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[73]