Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy SZÚ

SZÚ, SZÚ


 SZÚ, SZÚ

SZÚ-NRC pro pitnou vodu si vás dovoluje pozvat na Konzultační den hygieny vody, který se koná 14. února 2023

Státní zdravotní ústav – NRC pro pitnou vodu si vás dovoluje pozvat na Konzultační den hygieny vody pro pracovníky krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů, který se koná v úterý dne 14. února 2023 online na platformě ZOOM.


Zdroj:SZÚ, SZÚ|  Uveřejněno zde:  8.2.2023 | 9:59


První letošní případ záškrtu je z Olomouckého kraje

Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu potvrdila letošní první případ nákazy záškrtem, a to v Olomouckém kraji. Od loňska, kdy se v České republice objevilo celkem 5 případů nákazy, se tak jedná o šestého infikovaného v relativně krátkém období. Poslední případ záškrtu byl totiž před rokem 2022 v ČR zaznamenán v roce 1995. Vývoj  znovu ukazuje na důležitost přeočkování proti záškrtu v dospělosti. 


Zdroj:SZÚ, SZÚ|  Uveřejněno zde:  7.2.2023 | 17:51


PT#M/38/rok Kultivace a identifikace vláknitých mikroskopických hub

Vzorky pro zkoušení způsobilosti laboratoří při identifikaci vláknitých mikromycetů.


Zdroj:SZÚ, SZÚ|  Uveřejněno zde:  7.2.2023 | 13:30


Očkování z dětství proti záškrtu nechrání celoživotně

Ministerstvo zdravotnictví vydalo Doporučený postup při výskytu onemocnění záškrtem (difterií), který zpracoval Státní zdravotní ústav. Text je určen odborníkům, aby podpořil  jednotnost systému prevence vzniku a dalšího šíření nákazy, a to v souvislosti s výskytem vyššího počtu případů onemocnění v některých evropských zemích, včetně Česka. Zároveň je na místě připomenout veřejnosti význam očkování a důležitost přeočkování. Povinné očkování proti záškrtu z dětství totiž nechrání celoživotně. Přeočkování kvůli vyvanutí imunity v dospělosti doporučují Světová zdravotnická organizace i  Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (WHO a ECDC) každých deset let.


Zdroj:SZÚ, SZÚ|  Uveřejněno zde:  6.2.2023 | 22:28


Chřipková sezóna 2022/2023

Zprávy NRL o chřipkové aktivitě a výsledky laboratorních vyšetření na přítomnost respiračních virů v zaslaných vzorcích jsou rozdělené podle jednotlivých kalendářních týdnů.


Zdroj:SZÚ, SZÚ|  Uveřejněno zde:  6.2.2023 | 17:06


Osobni asistence.cz
užitečné informace pro pacienty * inzerce * klienti osobní asistence * mapa webu


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[78]