Čtěte inzerci Hledáte osobního asistenta nebo nabízíte služby osobní asistence?
Nabízíte na prodej nepotřebnou kompenzační pomůcku nebo nabízíte/hledáte něco jiného?

Sociální služby Zákon o sociálních službách určuje pravidla pro využívání a poskytování sociálních služeb. Na stránkách je zákon rozdělen na 3 části: pro uživatele služeb 1 a 2, a pro poskytovatele služeb. První část se týká podmínek nároku na příspěvek na péči a jeho výše, druhá popisuje druhy sociálních služeb a třetí (a čtvrtá) je určena pro poskytovatele sociálních služeb - definuje povinnosti poskytovatelů služeb a podmínky jejich registrace.
(aktuální k 1.1.2015)

Adresář Poskytujete služby osobní asistence, pečovatelskou službu nebo domácí péči?
Měli byste zájem o zveřejnění Vašich kontaktů na těchto stránkách? Napište.

TOPlist

Homepage


Informační portál osobní asistence je zaměřen
na 3 základní tématické oblasti:


péče o nemocného

Novinky
zprávy
informace

Podané ruce

Volba novinek
Pokud ponecháte volbu "Zvolte ..." a stisknete tlačítko "nastavit", nebo nevyberete žádnou možnost z nabídky, zobrazí se vše.

Aktualizace zákonů, vyhlášek
Vloženo: 10.5.2015, 00:00:00

Na stránkách osobní asistence byly zaktualizovány vyhlášky a zákony s účinností změn k 1.1.2015, zejména zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), prováděcí vyhláška k zákonu (505/2006 Sb.) - viz záložka "sociální služby", stránka "sociální dávky", zákon 329/2011 Sb. o poskytování sociálních dávek, vyhláška č. 388/2011 Sb. k zákonu o poskytování soc. dávek a "ceník sociálních služeb" dle vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.

Aktualizace: 11.9.2015, 11:24:55
Zdroj zprávy: Sbírka zákonů ČR, MPSV


Formát souborů ke stažení
Vloženo: 14.1.2010, 00:00:00

Pokud si myslíte, že by se Vám některé texty ze stránek "osobní asistence" mohly hodit, můžete si některé z textů stáhnout na stránce soubory ke stažení, texty jsou ve formátu .pdf, aby je bylo možné snadno později vytisknout. Na této stránce jsou ke stažení i některé ze zákonů zmíněných na těchto stránkách.

(Pro zobrazení souborů ve formátu .pdf je nutné mít nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.)

Aktualizace: 14.10.2014, 16:06:16
Zdroj zprávy: OA


MPSV vydala vyhlášku č. 451/2009 Sb.
Vloženo: 14.12.2009, 00:00:00

MPSV vydala vyhlášku č. 451/2009 Sb., kterou se k 1.1.2010 mění vyhláška MPSV ČR č. 182/1991 Sb., konkrétně část o příspěvcích na provoz motorového vozidla. Změny jsou uvedeny v části osobní asistence » vyhl. č. 182/1991 Sb., § 36a.

Aktualizace: 14.10.2014, 15:46:40
Zdroj zprávy: MPSV


MPSV vydala vyhlášku č. 359/2009 Sb.
Vloženo: 9.10.2009, 00:00:00

MPSV vydala vyhlášku č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a která upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (Vyhláška o posuzování invalidity). Podrobnější informace o změnách v důchodech od 1.1.2010 a text vyhlášky naleznete v části "různé".

Aktualizace: 14.10.2014, 15:44:22
Zdroj zprávy: MPSV


Změny v zákoně o sociálních službách
Vloženo: 2.7.2009, 00:00:00

Změny v zákoně o sociálních službách - od 1.8.2009 nabývá účinnosti novela zákona o sociálních službách, zvyšuje se příspěvek na péči pro osoby s nejtěžším postižením z 11 na 12.000,-Kč/měs., zmírnění podmínek pro získání příspěvku u chronicky nemocných dětí do 18 let, změna výplaty příspěvků pro osoby v I.stupni závislosti od 1.1.2010

Aktualizace: 14.10.2014, 15:42:19
Zdroj zprávy: MPSV


Sloučení lékařské posudkové služby
Vloženo: 20.6.2009, 00:00:00

Od 1.7.2009 dojde ke sloučení lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a lékařské posudkové služby úřadů práce (ÚP), a tím k opětovnému vytvoření jednotné lékařské posudkové služby v rámci ČSSZ.

Aktualizace: 14.10.2014, 15:40:50
Zdroj zprávy: MPSV


Strana: 1 2 3 4
Osobni asistence.cz
užitečné informace pro pacienty * inzerce * léčebné masáže * zajímavé odkazy


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

V hospicích se umírá více, ale to je dáno tím, že jsou v hospicích převážně nemocní s onkologickým onemocněním, které již nelze žádným způsobem úspěšně léčit.

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.