Čtěte inzerci Hledáte osobního asistenta nebo nabízíte služby osobní asistence?
Nabízíte na prodej nepotřebnou kompenzační pomůcku nebo nabízíte/hledáte něco jiného?

Sociální služby Zákon o sociálních službách určuje pravidla pro využívání a poskytování sociálních služeb. Na stránkách je zákon rozdělen na 3 části: pro uživatele služeb 1 a 2, a pro poskytovatele služeb. První část se týká podmínek nároku na příspěvek na péči a jeho výše, druhá popisuje druhy sociálních služeb a třetí (a čtvrtá) je určena pro poskytovatele sociálních služeb - definuje povinnosti poskytovatelů služeb a podmínky jejich registrace.
(aktuální k 1.1.2015)

Adresář Poskytujete služby osobní asistence, pečovatelskou službu nebo domácí péči?
Měli byste zájem o zveřejnění Vašich kontaktů na těchto stránkách? Napište.

TOPlist

Homepage


Informační portál osobní asistence je zaměřen
na 3 základní tématické oblasti:


péče o nemocného

Novinky
zprávy
informace

Podané ruce

Volba novinek
Pokud ponecháte volbu "Zvolte ..." a stisknete tlačítko "nastavit", nebo nevyberete žádnou možnost z nabídky, zobrazí se vše.

Základní informace pro občany, kteří byli zasaženi utlumením výroby a následnou ztrátou zaměstnání
Vloženo: 17.2.2009, 00:00:00

MPSV vydala 'Základní informace pro občany, kteří byli zasaženi utlumením výroby a následnou ztrátou zaměstnání', celý článek si můžete přečíst kliknutím na odkaz (převzato z MPSV).

Aktualizace: 14.10.2014, 15:36:15
Zdroj zprávy: MPSV


Průvodce sociálním systémem
Vloženo: 12.1.2009, 00:00:00

MPSV vydala "průvodce sociálním systémem" - informace o změnách v sociální oblasti platné v roce 2009

Aktualizace: 14.10.2014, 15:32:18
Zdroj zprávy: MPSV


Brožura ministra P.Nečase
Vloženo: 5.12.2008, 00:00:00

MPSV hodnotí 2 roky sociálních reforem - brožura ministra P.Nečase, jak je všechno "dobré" a bude ještě "lepší".

Aktualizace: 14.10.2014, 15:29:38
Zdroj zprávy: MPSV


Prorodinný balíček MPSV
Vloženo: 19.11.2008, 17:00:00

MPSV vydala "prorodinný balíček" - otcovské dávky, miniškolky...

Aktualizace: 14.10.2014, 15:29:07
Zdroj zprávy: MPSV


Aktualizace kontaktů
Vloženo: 26.6.2010, 16:00:00

Aktualizace kontaktů v adresáři poskytovatelů sociálních služeb, nově doplněny kontakty na centra denních služeb.

Aktualizace: 14.10.2014, 15:15:49
Zdroj zprávy: MPSV


Nová funkce - výběr z registru poskytovatelů sociálních služeb
Vloženo: 22.1.2010, 17:43:00

Nová funkce - výběr z registru poskytovatelů sociálních služeb - kontakty na organizace poskytující služby osobní asistence, odlehčovací služby a pečovatelské služby.

Aktualizace: 14.10.2014, 15:13:29
Zdroj zprávy: MPSV


Strana: 1 2 3 4
Osobni asistence.cz
péče a lidská důstojnost * výživa nemocných * zdravotní pomůcky * asistenti pro osoby s postižením


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

V hospicích se umírá více, ale to je dáno tím, že jsou v hospicích převážně nemocní s onkologickým onemocněním, které již nelze žádným způsobem úspěšně léčit.

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.