Čtěte inzerci Hledáte osobního asistenta nebo nabízíte služby osobní asistence?
Nabízíte na prodej nepotřebnou kompenzační pomůcku nebo nabízíte/hledáte něco jiného?

Sociální služby Zákon o sociálních službách určuje pravidla pro využívání a poskytování sociálních služeb. Na stránkách je zákon rozdělen na 3 části: pro uživatele služeb 1 a 2, a pro poskytovatele služeb. První část se týká podmínek nároku na příspěvek na péči a jeho výše, druhá popisuje druhy sociálních služeb a třetí (a čtvrtá) je určena pro poskytovatele sociálních služeb - definuje povinnosti poskytovatelů služeb a podmínky jejich registrace.
(aktuální k 1.1.2015)

Adresář Poskytujete služby osobní asistence, pečovatelskou službu nebo domácí péči?
Měli byste zájem o zveřejnění Vašich kontaktů na těchto stránkách? Napište.

TOPlist

Homepage


Informační portál osobní asistence je zaměřen
na 3 základní tématické oblasti:


péče o nemocného

Novinky
zprávy
informace

Podané ruce

Důležitá zpráva!!!
Inzeráty - žádosti o pomoc v souvislosti s koronavirem NEBO nabídky bezplatné pomoci dobrovolníků zadávejte prosím v inzertní části "POMOC ZDARMA"

Volba novinek
Pokud ponecháte volbu "Zvolte ..." a stisknete tlačítko "nastavit", nebo nevyberete žádnou možnost z nabídky, zobrazí se vše.

Nová funkce - přehled akreditovaných školících organizací
Vloženo: 20.1.2010, 15:07:00

Nová funkce - přehled akreditovaných školících organizací pro oblast sociální práce (kurzy, semináře, školení), konkrétní vzdělávací program lze nalézt na stránkách uvedených organizací.

Aktualizace: 14.10.2014, 15:11:19
Zdroj zprávy: MPSV


Dočasná pracovní neschopnost
Vloženo: 14.1.2009, 16:00:00

MZ vydává informaci pro zdravotnická zařízení ve vztahu k dočasné pracovní neschopnosti - povinnost vydat pacientovi vyžadující klidový režim mají kromě praktického lékaře i odborní ošetřující lékaři, vč.nemocničních zařízení, výjimkou jsou pouze lékaři záchranné služby a lékaři služeb první pomoci.

Aktualizace: 14.10.2014, 10:19:04
Zdroj zprávy: neuvedeno


Strana: 1 2 3 4
Osobni asistence.cz
deklarace lidských práv * o bolesti a její léčbě * prevence vzniku dekubitů * adresy organizací


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

V hospicích se umírá více, ale to je dáno tím, že jsou v hospicích převážně nemocní s onkologickým onemocněním, které již nelze žádným způsobem úspěšně léčit.

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.